Spoločnosti Skupiny ENGIE 

ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o.

Člen Skupiny ENGIE
Spoločnosť zaoberajúcou sa výrobou a distribúciou elektrickej energie a prevádzkou energetickej infraštruktúry. Cena za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu na rok 2018 podľa § 11 vyhlášky č. 223 / 2016 Z. z.  Navrhnutá vážená priemerná cena na rok 2018 je 0,0577 €/m3 . Cenové rozhodnutie URSO č.0100/2019/ E (pdf)  Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia: Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach   Spoločnosť ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. so sídlom ulica Jarošova 1, 831 03  Bratislava, IČO 47 608 919, ako regulovaný subjekt na roky 2019 až 2021  preberá cenník nadradenej sústavy Západoslovenská distribučná, a. s., tarify, ktoré bude uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf uvedených v cenovom rozhodnutí spoločnosti Západoslovenská distribučná  a. s. číslo rozhodnutia číslo:  0019/2019/E zo dňa 8. 11. 2018.  

Viac info >

ENGIE Services, Brezová pod Bradlom

Člen Skupiny ENGIE
Tepelné hospodárstvo v Brezovej pod Bradlom, ktoré ENGIE Services prevádzkuje od januára 2009, vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu na základe nájomnej zmluvy na 20 rokov pre terciárny sektor a domácnosti.

Viac info >

LMT, a.s.

Člen Skupiny ENGIE
LMT, a.s. vznikla v roku 2008 a jej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a rozvod tepla v Liptovskom Mikuláši, kde dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu pre viac ako 7 000 bytov, príslušnú občiansku vybavenosť a podnikateľské priestory. Od roku 2010 sa významná časť tepla v meste vyrába z obnoviteľných zdrojov - spaľovaním drevnej štiepky.  

Viac info >

Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.

Člen Skupiny ENGIE
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. poskytuje od roku 1999 služby v oblasti výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody. Prvá ružinovská spoločnosť vyrába teplo pre vyše 20-tisíc domácností v jednej z najväčších bratislavských mestských častí. 

Viac info >

Račianska teplárenská, a.s.

Člen Skupiny ENGIE
Račianska teplárenská, a.s. vznikla v roku 2004 a poskytuje služby v oblasti výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody. Prevádzkuje tepelné zdroje a rozvody, ktoré má v dlhodobom prenájme od mestskej časti Bratislava - Rača.  

Viac info >

SKAL&CO, spol. s r. o.

Člen Skupiny ENGIE
SKAL&CO, spol. s r. o. pôsobí od roku 1994 v oblasti tepelnej energetiky v Skalici. Vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu z vlastných aj prenajatých zariadení, poskytuje správcovskú činnosť a servis pre polyfunkčné, prevádzkové a obytné budovy, rovnako aj inžiniersko-investorskú činnosť v tejto oblasti.

Viac info >

Službyt, spol. s r. o.

Člen Skupiny ENGIE
Službyt, spol. s r. o. vznikol v roku 1994 v meste Senica a pôsobí v oblasti tepelnej energetiky. Pre svojich klientov zabezpečuje výrobu, dodávku a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody z vlastných aj prenajatých zariadení, komplexnú správu a servis pre polyfunkčné, prevádzkové a obytné budovy, rovnako aj inžiniersko-investorskú činnosť v tejto oblasti.

Viac info >

Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s.

Člen Skupiny ENGIE
Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., od roku 1997 vyrába a dodáva teplo a teplú úžitkovú vodu pre bytovú a komunálnu sféru v meste Moldava nad Bodvou.

Viac info >

TERMMING, a.s.

Člen Skupiny ENGIE
Termming, a. s. vyrába a distribuuje teplo a teplú úžitkovú vodu v Bratislave od roku 1996. Už v prvom roku svojej existencie preinvestovala 1,4 mil. eur na rekonštrukciu tepelných zdrojov v bratislavskom Starom Meste.   

Viac info >

Referencie

 • Kogeneračná jednotka vo FNsP, Skalica

  Teplo s využitím kogenerácie
  Viac
 • Mestská výhrevňa, Senica

  Výhrevňa na spaľovanie biomasy
  Viac
 • Kotolňa K6 Severná, Moldava nad Bodvou

  Viac
 • Kotolňa S3 Brezová pod Bradlom

  Viac
 • Kotolňa Odborárska, Bratislava

  Vybudovaná nová 8 MW plynová kotolňa
  Viac
 • CZT Železničná, Bratislava

  Viac