Službyt, spol. s r. o.

Službyt, spol. s r. o. vznikol v roku 1994 v meste Senica a pôsobí v oblasti tepelnej energetiky. Pre svojich klientov zabezpečuje výrobu, dodávku a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody z vlastných aj prenajatých zariadení, komplexnú správu a servis pre polyfunkčné, prevádzkové a obytné budovy, rovnako aj inžiniersko-investorskú činnosť v tejto oblasti.

Službyt je členom Skupiny ENGIE – lídra v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. 

Prehľad poskytovaných služieb:

 • výroba a dodávka tepla a teplej úžitkovej vody,
 • služby spojené s užívaním bytov, obytných domov a nebytových priestorov,
 • ubytovacie služby,
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva,
 • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení,
 • poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce so zariadeniami,
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
 • výroba, opravy a montáž meradiel,
 • revízie elektrických zariadení.


  INFODOM   prihlásenie pre zástupcov vlastníkov jednotlivých domov
 

Fakturačné údaje

Službyt, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 473     
905 01 Senica
IČO:34 101 772
DIČ:2020377106
IČ DPH: SK 2020377106

Kontakty

    Meno   Telefón   e-mail
Sekretariát spoločnosti M. Fábiková 034/6512613 miriam.fabikova@engie.com 
    034/6982412 sluzbyt@engie.com
Ekonomicko-finančný odbor  
vedúci odboru Ľ. Závodná 034/6982422 ludmila.zavodna@engie.com
účtovník S. Čechová 034/6982421 stanislava.cechova@engie.com
účtovník M. Schmidtová 034/6982421 martina.schmidtova@engie.com
Odbor správy objektov  
vedúci odboru R. Maršálek 034/6982414 rastislav.marsalek@engie.com
ekonóm správy V. Krátka 034/6514687 veronika.kratka@engie.com
    034/6514687  
ekonóm správy M. Dobiašová 034/6514687 magdalena.dobiasova@engie.com
    034/6982423  
ekonóm správy O. Chocholáčková 034/6982420 olga.chocholackova@engie.com
správca P. Kaščák 034/6982427 pavel.kascak@engie.com
správca E. Strapatý 034/6982416 eduard.strapaty@engie.com
Odbor teplených zariadení  
vedúci odboru M. Škúrek 0911 266 126 martin.skurek@engie.com
technológ R. Jamriška 0911 266 125 robert.jamriska@engie.com
dispečing - tepláreň   034/6513596  
energetik E. Provazníková 034/6982418 eva.provaznikova@engie.com

Stránkové hodiny

pondelok 07.00 h – 11.45 h 12.30 h – 15.45 h
streda 07.00 h – 11.45 h 12.30 h – 17.00 h
piatok 07.00 h – 11.45 h 12.30 h – 14.30 h

 

Politika a certifikát SMK 

Politika kvality
Certifikát

Kľúčové údaje

Počet kotolní21
Dĺžka rozvodov17,8 km
Ročná výroba tepla54 790 MWh
Celkový inštalovaný výkon40,01 MW
Inštalovaný výkon – biomasa8 MW

Kontakt

Službyt, spol. s r. o.

   +421 34 651 2613


info.sk@engie.com


  INFODOM

Referencie

 • Mestská výhrevňa, Senica

  Výhrevňa na spaľovanie biomasy
  Viac