TERMMING, a.s.

Termming, a. s. vyrába a distribuuje teplo a teplú úžitkovú vodu v Bratislave od roku 1996. Už v prvom roku svojej existencie preinvestovala 1,4 mil. eur na rekonštrukciu tepelných zdrojov v bratislavskom Starom Meste. 

Masívna modernizácia priniesla v priebehu troch rokov pokles spotreby tepla o 36%. Termming zároveň rozšíril svoje služby o prevádzku klimatizačných, vzduchotechnických a vetracích zariadení a o správu nehnuteľností. V roku 2006 prebehla akvizícia spoločnosti Službyt Malacky, čím Termming rozšíril svoje územné pôsobenie smerom na Záhorie. V tom istom roku získal do prenájmu tepelné hospodárstvo v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, následne v roku 2009 v Stupave a v roku 2012 v obci Lehota pod Vtáčnikom. Od júla 2013 má Termming v prenájme aj tepelné hospodárstvo v meste Pezinok.

Termming je členom Skupiny ENGIE – lídra v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. 

Prehľad poskytovaných služieb

  • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
  • Prevádzka tepelno-energetických zariadení vo vlastníctve
  • Komplexná správa nehnuteľností
  • Inžiniersko-investičná činnosť
  INFODOM prihlásenie pre zástupcov vlastníkov jednotlivých domov

Dispečing

  +421 2 58 316 206     + 421 2 58 316 209
Poruchy v zásobovaní teplom môžete hlásiť v pracovných dňoch od 7,00 - 15,30 hod. na dispečingu.

Stránkové hodiny

pondelok 07.00 h – 11.30 h 12.30 h – 15.30 h
streda 07.00 h – 11.30 h 12.30 h – 17.00 h
piatok 07.00 h – 11.30 h 12.30 h – 14.00 h

Kontakty odboru správy bytov prevádzky Malacky 

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Sekretariát   malacky@engie.com 034/7962111 0911 266 109
Maršálek Rastislav Bc. vedúci správy rastislav.marsalek@engie.com 034/7962121 0911 266 105
Eva Šípová  samostatný odborný referent eva.sipova@engie.com 034/7962111 0911 266 109
Marta Burclová ekonóm správy marta.burclova@engie.com 034/7962128 0911 266 106
Jana Filipková  ekonóm správy jana.filipkova@engie.com 034/7962128 0911 266 106
Bc. Jarmila Ondrejková ekonóm správy jarmila.ondrejkova@engie.com 034/7962125 0911 266 106
Ing. Gabriela Kadnárová vedúci ekonóm správy gabriela.kadnarova@engie.com 034/7962123 0911 266 103
Kováčová Petra Mgr. správca petra.kovacova@engie.com 034/7962118 0911 266 110
Peter Gallo správca peter.gallo@engie.com 034/7962118 0911 266 132

Otváracie hodiny – Oddelenie správy bytov

pondelok 07.00 h – 15.30 h stránkový deň
utorok 07.00 h – 15.30 h  nestránkový deň
streda 07.00 h – 17.00 h stránkový deň
štrvrtok 07.00 h – 15.30 h  nestránkový deň
piatok 07.00 h – 14.00 h stránkový deň
Obedňajšia prestávka je od  11.30 h – 12.30 h.

Kontakty odboru výroby tepla prevádzok v Malackách a Stupave

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Peter Fabian ved.odb. výroby tepla peter.fabian@engie.com   0911 266 079
Rastislav Maršálek ml. technik prevádzky rastislav.marsalek@engie.com   0911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop﴿ CZT - kotolňa na Brnenskej ul.   034/7723511  
CZT Stupava  Volať dispečing Malacky   034/7723511  

Fakturačné údaje


Termming, a.s. 
Jarošova 1  
831 03 Bratislava
IČO: 35 972 254
DIČ : 2022102126
IČ DPH: SK2022102126 
IBAN: SK46 1100 0000 0026 2000 4693
BIC: TATRSKBX
 

Bratislava

Malacky

Pezinok

TERMMING, a. s.
Jarošova 1 
831 01  Bratislava
TERMMING, a. s.
Kollárova 375/17
901 01 Malacky
TERMMING, a. s.
Radničné námestie č.9
902 14 Pezinok 

 

Zverejnenie cenníku enektriny pred účinnosťou

Regulovaný subjekt  TERMMING, a.s  Jarošova 1, 831 03 Bratislava, („MDS  ECOPOIND  , ul. Magnezitárska 2/C, Košice) IČO: 35 972 254  na rok 2017 - 2021 preberá od spoločnosti Východoslovenská distribučná , a.s. tarify, ktoré bude uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf uvedených v cenovom rozhodnutí spoločnosti Východoslovenská distribučná , a.s. číslo rozhodnutia 0018/2017/E zo dňa 25.11.2016, zverejnené na stránkach URSO. 

Subjekt:Východoslovenskádistribučná,a.s.,Mlynská31,Košice

Rozhodnutie číslo: 0018/2017/E (pdf), zo dňa: 25.11.2016, (Distribúcia)

Politika a certifikáty ISM 

Politika ISM
Certifikát 14001
Certifikát 18001
Certifikát 9001

Kľúčové údaje

Počet kotolní91
Dĺžka rozvodov62 km
Ročná výroba tepla199 996 MWh
Celkový inštalovaný výkon168,99 MW
- biomasa Vrakuňa9 MW
- biomasa Malacky5 MW

Kontakt

  info.sk@engie.com
   +421 2 5831 6139 (Bratislava)
   +421 34 7962 611 (Malacky)
   +421 2 5831 6139 (Pezinok)

Dispečing
   +421 2 58 316 206  
   +421 2 58 316 209

  INFODOM


Referencie

  • Rekonštrukcia telepného hospodárstva v Pezinku

    Viac >
  • Kotolňa Odborárska, Bratislava

    Vybudovaná nová 8 MW plynová kotolňa Viac >