TERMMING, a.s.

Termming, a. s. vyrába a distribuuje teplo a teplú úžitkovú vodu v Bratislave od roku 1996. Už v prvom roku svojej existencie preinvestovala 1,4 mil. eur na rekonštrukciu tepelných zdrojov v bratislavskom Starom Meste. 
 

Masívna modernizácia priniesla v priebehu troch rokov pokles spotreby tepla o 36%. Termming zároveň rozšíril svoje služby o prevádzku klimatizačných, vzduchotechnických a vetracích zariadení a o správu nehnuteľností. V roku 2006 prebehla akvizícia spoločnosti Službyt Malacky, čím Termming rozšíril svoje územné pôsobenie smerom na Záhorie. V tom istom roku získal do prenájmu tepelné hospodárstvo v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, následne v roku 2009 v Stupave a v roku 2012 v obci Lehota pod Vtáčnikom. Od júla 2013 má Termming v prenájme aj tepelné hospodárstvo v meste Pezinok.

Termming je členom Skupiny ENGIE – lídra v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. 

Prehľad poskytovaných služieb

 • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
 • Prevádzka tepelno-energetických zariadení vo vlastníctve
 • Komplexná správa nehnuteľností
 • Inžiniersko-investičná činnosť
  INFODOM prihlásenie pre zástupcov vlastníkov jednotlivých domov

Dispečing

  +421 2 58 316 206     + 421 2 58 316 209
Poruchy v zásobovaní teplom môžete hlásiť v pracovných dňoch od 7,00 - 15,30 hod. na dispečingu.

Stránkové hodiny

pondelok 07.00 h – 11.30 h 12.30 h – 15.30 h
streda 07.00 h – 11.30 h 12.30 h – 17.00 h
piatok 07.00 h – 11.30 h 12.30 h – 14.00 h
 

Kontakty odboru správy bytov prevádzky Malacky 

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Sekretariát   malacky@engie.com 034/7962111 0911 266 109
Maršálek Rastislav Bc. vedúci správy rastislav.marsalek@engie.com 034/7962121 0911 266 105
Eva Šípová  samostatný odborný referent eva.sipova@engie.com 034/7962111 0911 266 109
Marta Burclová ekonóm správy marta.burclova@engie.com 034/7962128 0911 266 106
Jana Filipková  ekonóm správy jana.filipkova@engie.com 034/7962128 0911 266 106
Bc. Jarmila Ondrejková ekonóm správy jarmila.ondrejkova@engie.com 034/7962125 0911 266 106
Ing. Gabriela Kadnárová vedúci ekonóm správy gabriela.kadnarova@engie.com 034/7962123 0911 266 103
Kováčová Petra Mgr. správca petra.kovacova@engie.com 034/7962118 0911 266 110
Peter Gallo správca peter.gallo@engie.com 034/7962118 0911 266 132
 

Otváracie hodiny – Oddelenie správy bytov

pondelok 07.00 h – 15.30 h stránkový deň
utorok 07.00 h – 15.30 h  nestránkový deň
streda 07.00 h – 17.00 h stránkový deň
štrvrtok 07.00 h – 15.30 h  nestránkový deň
piatok 07.00 h – 14.00 h stránkový deň
Obedňajšia prestávka je od  11.30 h – 12.30 h.
 

Kontakty odboru výroby tepla prevádzok v Malackách a Stupave

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Peter Fabian ved.odb. výroby tepla peter.fabian@engie.com   0911 266 079
Rastislav Maršálek ml. technik prevádzky rastislav.marsalek@engie.com   0911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop﴿ CZT - kotolňa na Brnenskej ul.   034/7723511  
CZT Stupava  Volať dispečing Malacky   034/7723511  
 

Fakturačné údaje

 
Termming, a.s. 
Jarošova 1  
831 03 Bratislava
IČO: 35 972 254
DIČ : 2022102126
IČ DPH: SK2022102126 
IBAN: SK46 1100 0000 0026 2000 4693
BIC: TATRSKBX
 
 

Bratislava

Malacky

Pezinok

TERMMING, a. s.
Jarošova 1 
831 01  Bratislava
TERMMING, a. s.
Kollárova 375/17
901 01 Malacky
TERMMING, a. s.
Radničné námestie č.9
902 14 Pezinok 
 

Prehľad technikov a tepelných zdrojov, Bratislava

Bartókova 1
Branislav Ziegler
0911266078
Bebravská 20
Peter Korenačka
0911266033
Blumentálska 12
Ing. Metej Fehér
0911266073
Blumentálska 24
Ing. Metej Fehér
0911266073
Brnianska 23
Ing. Metej Fehér
0911266073
Budyšínska 20
Ing. Metej Fehér
0911266073
Cintorínska 8
Branislav Ziegler
0911266078
Černyševského 26
Marek Škula
0911266072
Čiližská 42
Peter Korenačka
0911266033
Drotárska 39
Branislav Ziegler
0911266078
Drotárska 4
Branislav Ziegler
0911266078
Drotárska 43
Branislav Ziegler
0911266078
Dunajská 5
Ing. Metej Fehér
0911266073
Farebná 17
Ing. Metej Fehér
0911266073
Gajova 15
Ing. Metej Fehér
0911266073
Galandova 7
Marek Škula
0911266072
Geologická 30-36
Peter Korenačka
0911266033
Gorkého 6
Ing. Metej Fehér
0911266073
Groslingova 1
Marek Škula
0911266072
Grösslingova 67
Ing. Metej Fehér
0911266073
Grosslingova 9
Ing. Metej Fehér
0911266073
Heydukova 7
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Heydukova 25
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Hlavatého 6
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Hlboká cesta 4
Branislav Ziegler
0911266078
Holekova 1
Ing. Metej Fehér
0911266073
Hollého 13
Ing. Metej Fehér
0911266073
Hurbanovo nám. 3
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Hurbanovo nám.9
Ing. Metej Fehér
0911266073
Janáčkova 6
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Kazanská 22
Peter Korenačka
0911266033
Kollárska 14
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Kopčianska 90
Marek Škula
0911266072
Kozia 26
Branislav Ziegler
0911266078
Kresánkova 10
Branislav Ziegler
0911266078
Kresánkova 7
Branislav Ziegler
0911266078
Krížkova 6
Marek Škula
0911266072
Kubániho 16
Ing. Metej Fehér
0911266073
Laurinská 5
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Lermontovova 4
Branislav Ziegler
0911266078
Lermontovova 10
Branislav Ziegler
0911266078
Lermontovova 5
Branislav Ziegler
0911266078
Martinengova 6
Branislav Ziegler
0911266078
Martinengova 1
Branislav Ziegler
0911266078
Medená 35
Ing. Metej Fehér
0911266073
Medená 12
Ing. Metej Fehér
0911266073
Medená 19
Ing. Metej Fehér
0911266073
Medená 5
Ing. Metej Fehér
0911266073
N.G.Svobodu 20
Marek Škula
0911266072
N.G.Svobodu 32
Marek Škula
0911266072
N.G.Svobodu 58
Marek Škula
0911266072
N.G.Svobudu 42
Marek Škula
0911266072
Na hrebienku 35
Branislav Ziegler
0911266078
Nám.Biely Kríž 4
Marek Škula
0911266072
Nám.SNP 3
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Nejedlého 18
Ing. Metej Fehér
0911266073
Nejedlého 20
Ing. Metej Fehér
0911266073
Obchodná 22
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Obchodná 24
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Obchodná 52
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Obchodná 54
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Odborárska
Marek Škula
0911266072
Palackého 10
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Palackého 1
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Palárikova 23
Ing. Metej Fehér
0911266073
Palisády 14
Branislav Ziegler
0911266078
Panenská 1
Branislav Ziegler
0911266078
Panenská 36
Branislav Ziegler
0911266078
Panská 37
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Poštova 6
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Potočná 42 - Báhoň
Marek Škula
0911266072
Primaciálne nám.1
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Primaciálne nám.2
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Puškinova 6
Branislav Ziegler
0911266078
Radlinského 4
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Rajčianska 30
Peter Korenačka
0911266033
Rázusovo nábr.4
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Rozvodná 25
Marek Škula
0911266072
Rozvodná 25, nová
Marek Škula
0911266072
Sokolská 20
Branislav Ziegler
0911266078
Starohájska 10
Marek Škula
0911266072
Stavbárska 12
Peter Korenačka
0911266033
Strojnícka 8
Ing. Metej Fehér
0911266073
Svetlá 1
Branislav Ziegler
0911266078
Štúrova 16
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Šulekova 35
Branislav Ziegler
0911266078
Timravina 8
Branislav Ziegler
0911266078
Trnavská 82/A
Marek Škula
0911266072
Vazovova 13
Ing. Metej Fehér
0911266073
Vazovova 9
Ing. Metej Fehér
0911266073
Veterná 8
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Vietnamská 46
Marek Škula
0911266072
Vrakúnska 39
Peter Korenačka
0911266033
Vysoká 6
Ing. Metej Fehér
0911266073
Zadunajská 12
Marek Škula
0911266072
Zámocké schody
Ing. Oskar Slávik
0904394073
Závodná 3/c
Peter Korenačka
0911266033
Zochova 22
Branislav Ziegler
0911266078
Železničná
Peter Korenačka
0911266033

 

Zverejnenie cenníku enektriny pred účinnosťou

Regulovaný subjekt  TERMMING, a.s  Jarošova 1, 831 03 Bratislava, („MDS  ECOPOIND  , ul. Magnezitárska 2/C, Košice) IČO: 35 972 254  na rok 2017 - 2021 preberá od spoločnosti Východoslovenská distribučná , a.s. tarify, ktoré bude uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf uvedených v cenovom rozhodnutí spoločnosti Východoslovenská distribučná , a.s. číslo rozhodnutia 0018/2017/E zo dňa 25.11.2016, zverejnené na stránkach URSO. 

Subjekt:Východoslovenskádistribučná,a.s.,Mlynská31,Košice

Rozhodnutie číslo: 0018/2017/E (pdf), zo dňa: 25.11.2016, (Distribúcia)

Politika a certifikáty ISM 

Politika ISM
Certifikát 14001
Certifikát 18001
Certifikát 9001

Kľúčové údaje

Počet kotolní91
Dĺžka rozvodov62 km
Ročná výroba tepla199 996 MWh
Celkový inštalovaný výkon168,99 MW
- biomasa Vrakuňa9 MW
- biomasa Malacky5 MW

Kontakt

  info.sk@engie.com
   +421 2 5831 6139 (Bratislava)
   +421 34 7962 611 (Malacky)
   +421 2 5831 6139 (Pezinok)

Dispečing
   +421 2 58 316 206  
   +421 2 58 316 209

  INFODOM

Dokumenty

  Cenové rozhodnutie URSO - eketrina, 2017 - 2020 
  TERMMING - elektroenergetika, Štandardy kvality za rok 2016 
  Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2016 
  Povolenie na výrobu a rozvod tepla, č. 027/2017, 28. zmena 
  Povolenie na výrobu a rozvod tepla, č. 2006T 0097, 26. zmena 
  Maximálna cena tepla pre rok 2016, č. 0228/2015/T
  Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Termming
  Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti Termming, prevádzka EcoPoint Office Center, Kosice
  Obchodné podmienky dodávky elektriny
  Maximálna cena tepla na rok 2013
  Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, č. 0015/2016/E-OP
  Povolenie na podnikanie v elektroenergetike, č. 2014E 0597, 1. zmena, 29.1.2016
  Cenové rozhodnutie URSO ekektrina č. 0143/2016/E
  Cenové rozhodnutie URSO elektrina č. 0213/2015/E
  Cenové rozhodnutie ÚRSO elektrina č. 0314/2014/B
  Štandardy kvality rok 2015 - Termming Košice
  Havarijný plán prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti TERMMING, s.s. prevádzka EcoPoint Office Center, Košice
  Štandardy kvality rok 2015
  Štandardy kvality rok 2014
  HaŠtandardy kvality rok 2014
  Zmluva o úvere č. 5113072695, SLSP 2015
  Všeobecné obchodné podmienky SLSP 2015
  Produktové obchodné podmienky SLSP 2015
  Splátkový kalendár 2016
  Sadzobník SLSP
 

Referencie

 • Kotolňa Odborárska, Bratislava

  Vybudovaná nová 8 MW plynová kotolňa
  Viac
 • Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pezinku

  Viac