Výzva na predloženie ponuky

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v obci Kanianka - TERMMING, a.s.

Výzva a súbory zverejnené:13. 7. 2017 

Výzva na predloženie ponuky
Prílohy k výzve na predloženie ponuky
Projektová dokumentácia

Zmluva o dielo zverejnená 3. novembra 2017 

Zmluva o dielo č. 24-7-93-09-001
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č 24-7-93-09-001 zo dňa 3. novembra 2017