Cofely News 2/2015

EDITORIÁL

Editoriál

,,Život je zmena a zmena je život.“

Históriou overená pravda sa dotkla aj našej spoločnosti. GDF SUEZ zmenila svoje meno na ENGIE. Táto zmena u mňa evokuje pocit nového začiatku, lepšej budúcnosti, a tiež aj prípravu na ďalšie zmeny.  

Viac >

NOVINKY - COFELY NA SLOVENSKU

Cofely zabezpečila dodávku a výmenu technológií chladenia a mrazenia skladov v Rybe Žilina

Spoločnosť Cofely v apríli úspešne ukončila projekt výmeny technológie chladenia a mrazenia skladov v spoločnosti Ryba Žilina. Cieľom rekonštrukcie bolo prostredníctvom inštalácie nových technológií dosiahnuť nižšiu energetickú náročnosť, zlepšiť kvalitu výrobkov a znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie. 

Viac >

Cofely hľadá úspory v najnákladovejších položkách za správu budov

Energie a médiá tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu časť platieb za prevádzku budovy, a tým aj najväčší potenciál na znižovanie nákladov. 

Viac >

Rozšírenie služieb Facility managementu v novej výrobnej hale Institute Europharm, Kežmarok

Spoločnosť Cofely, ktorá pre INSTITUTE EUROPHARM, s.r.o. v Kežmarku poskytuje svoje služby v oblasti dodávky technológií a správy nehnuteľností od roku 2013, rozšírila začiatkom tohto roka rozsah služieb Facility managementu v objekte novej výrobnej haly.  

Viac >

Realizácia silnoprúdov a MaR pre Elements resort, Šamorín - Čilistov

Spoločnosť Cofely v máji tohto roku ukončila projekt dodávky silnoprúdových rozvodov a merania a regulácie (MaR) v Aqua aréne, ktorá je súčasťou športovo-kongresového areálu Elements resort, Šamorín – Čilistov. 

Viac >

Cofely rozširuje portfólio služieb pre Slovak Telekom

Spoločnosť Cofely poskytuje pre Slovak Telekom komplexnú správu vybraných technických zariadení a správu dátových centier, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 2 500 technologických objektoch. V tomto roku rozširuje pôsobenie svojich služieb o činnosti správy neskladovateľných médií a manažment spotreby elektrickej energie.  

Viac >

NOVINKY - COFELY VO SVETE

GDF SUEZ je odteraz ENGIE

24. apríla 2015 Skupina GDF SUEZ, ktorej súčasťou je aj Cofely,  oznámila zmenu názvu spoločnosti - GDF SUEZ sa zmenilo na ENGIE. 

Viac >

Služby Facility managementu pre londýnsku Royal Botanic Gardens, Kew

Cofely GDF SUEZ na jar tohto roku podpísala kontrakt na poskytovanie služieb Facility managementu pre londýnsku kráľovskú botanickú záhradu – Royal Botanic Gardens, Kew (Kew RBG). 

Viac >

PREDSTAVUJEME

Náš biznis je hlavne o ľuďoch

Myslím si, že ľudia a vzťahy medzi nimi sú najdôležitejšou súčasťou firmy. Naozaj dobré výkony môžu podávať iba spokojní zamestnanci. Spokojnosť klientov je podľa mňa priamo úmerná ústretovým medziľudským vzťahom na pracovisku.  

Viac >

TECHNOLÓGIE

Systém DATACAR zefektívňuje prácu technikov

Cofely už niekoľko rokov využíva systém Fleetware (DATACAR), ktorý umožňuje v reálnom čase sledovať rôzne parametre vozidla – polohu, rýchlosť, prejdenú vzdialenosť, čas trvania jazdy a iné. Systém využíva Divízia správy nehnuteľností na monitorovanie lokalizácie a výkonu údržbárov a technikov. Z pohľadu zákazníka systém DATACAR skracuje čas príjazdu technika k poruche alebo havárii.

Viac >

Čistenie čerpacích staníc v Eurovei

Spoločnosť Cofely v máji 2015 už tretí rok úspešne realizovala projekt čistenia čerpacích staníc spoločnosti EUROVEA. Technologicky náročný servis realizovala za plnej prevádzky priamo na nábreží Dunaja.  

Viac >

PODPORUJEME

Darovali sme 2 % z daní

Spoločnosť Cofely aj tento rok darovala  2 % z daní neziskovým organizáciám na Slovensku. Medzi vybrané nadácie a občianske združenia, ktoré získali finančný príspevok, patrí Nadácia Medical vision, Neinvestičný fond mesta Skalica, Nadácia SANUS, Autistické centrum Andreas, OZ Z lásky k človeku a Klub ochrancov zelene (OZ KOZEL).  

Viac >

Cofely – generálny partner úspešnej konferencie EnergyCamp 2015

Spoločnosť Cofely sa tento rok aktívne zúčastnila viacerých odborných konferencií. Jednou z nich bola aj konferencia EnergyCamp 2015 (23-24.4.2015, AquaCity, Poprad), ktorú Cofely podporila ako generálny  partner. 

Viac >