Náš biznis je hlavne o ľuďoch

Náš biznis je hlavne o ľuďoch Rozhovor s Ing. Jozefom Galdunom, riaditeľom Pobočky Žilina

Aké boli vaše začiatky v Cofely?

V Cofely pracujem od roku 2012. Predtým som bol spoluvlastníkom a generálnym riaditeľom jednej nábytkárskej firmy. Obchodu sa venujem viac ako 20 rokov, čo mi samozrejme pomáha aj pri mojej terajšej práci. Keď som nastúpil do Cofely, jednou z mojich prvých úloh bolo zastabilizovať pracovný tím v žilinskej pobočke.

Prečo bola práve táto úloha pre vás taká dôležitá?

Myslím si, že ľudia a vzťahy medzi nimi sú najdôležitejšou súčasťou firmy. Spoločnosť môže využívať najnovšie technológie a byť finančne zastabilizovaná, ale keď sú na pracovisku zlé medziľudské vzťahy,  celá atmosféra vo firme je nezdravá a je len otázkou času, kedy sa tento stav prejaví aj navonok a pocítia ho klienti.  Naozaj dobré výkony môžu podávať iba spokojní zamestnanci. Spokojnosť klientov je podľa mňa priamo úmerná ústretovým medziľudským vzťahom na pracovisku.  

Budovanie tímu a ústretová spolupráca je aj v súčasnosti jednou z vašich priorít.

Áno, je to pre mňa veľmi dôležité. Či už vo vnútri spoločnosti medzi kolegami, alebo navonok – s obchodnými partnermi. Ako zvyknem hovorievať – biznis je hlavne o ľuďoch. Pre mňa je veľmi dôležitá komunikácia s kolegami. Namiesto jednostranných príkazov a usmernení sa im snažím vysvetliť prečo by sa veci mali robiť takto a nie inak. Samozrejme som otvorený námietkam z ich strany. Keď ľudia chápu zmysel a ciele projektov, aktívnejšie sa spolupodieľajú na ich realizácii.

Čo konkrétne robíte, aby ste podporili otvorenú komunikáciu a tímovú prácu?   

V rámci komunikácie sa snažím nájsť si čas na osobné rozhovory s jednotlivými zamestnancami. Myslím si, že aj spoločné obedy môžu byť pre stmeľovanie tímu prínosom. Dvakrát do roka organizujeme pre zamestnancov z regiónu spoločné akcie. V lete neformálny guláš a v zime vianočný večierok. V rámci regiónu stredného Slovenska pracuje pre Cofely takmer 70 ľudí. Zamestnanci vnímajú spoločne strávený čas veľmi pozitívne. Ja sám som sa od nich veľa naučil a získal nových priateľov.

Aké projekty boli v rámci regiónu Stredné Slovensko zrealizované od vášho príchodu do Cofely?

Keď som nastúpil do Cofely, práve prebiehala realizácia projektu Divízie dodávateľských činností pre Stredoslovenskú energetiku v oblasti integrovanej bezpečnosti dvoch nových budov, ktoré spoločnosť v tom čase postavila. Integrovaná bezpečnosť sa týkala dochádzkového a kamerového systému, systému kontroly vstupu, elektrickej požiarnej signalizácii a rampy. Po odovzdaní projektu koncom roku 2012 sme začali SSE poskytovať servis všetkých inštalácií, ktoré sme pre ňu realizovali.

Na akých projektoch pracujete v súčasnosti?

Minulý rok sa nám podarilo vyhrať hneď dva veľké projekty v našom regióne. Prvým bola dodávka a výmena technológií chladenia a mrazenia v Rybe Žilina. Druhým projektom bola rekonštrukcia verejného osvetlenia (VO) v Čadci formou koncesnej zmluvy na 15 rokov. Rekonštrukcia VO by mala byť ukončená do 3 mesiacov a následne začneme s jeho prevádzkou.

Podobný projekt súvisiaci s výmenou osvetlenia a tiež s realizáciou MaR práve prebieha v ZTS Strojárne v Námestove. 

V oblasti Facility managementu (FM) sme po ukončení projektu realizácie pre Rybu Žilina (spoločnosť Preto) prebrali správu nad touto prevádzkou. Od decembra 2014 poskytujeme služby FM aj pre DC Nordia, v ktorej má Preto 50 %-ný podiel.   

Ďalším z našich významných regionálnych projektov z oblasti FM je správa Shopping centra Europa vo Zvolene.
 
Ktorá zo služieb v rámci portfólia Cofely má vo vašom regióne najväčší podiel na tržbách?

Z hľadiska výšky tržieb a počtu zamestnancov majú v rámci nášho regiónu najväčší podiel služby Facility managementu. Do tejto oblasti spadajú sieťové a regionálne projekty. V rámci sieťových projektov zabezpečujeme služby FM pre VÚB a regionálne napríklad pre KraussMaffei Technologies v Sučanoch, kde máme aj vlastného Facility managera na plný úväzok. Okrem služieb FM poskytujeme pre KraussMaffei dodávateľské činnosti v oblasti silnoprúdu a slaboprúdu, a spolupodieľame sa aj na ďalších aktivitách ako napr. výmena a úprava rozvodov plynu, tepla a vody v jednej z hál či inštalácia prípojky elektriny a úprava na rozvádzačoch v montážnej časti.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Aj naďalej chceme pokračovať v úspešne rozbehnutých projektoch. Zároveň sa snažíme pozerať vpred a sústreďovať sa na hľadanie a získavanie nových obchodných príležitostí. Jednou z nich je podľa mňa aj oslovovanie medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku, ktorým v zahraničí poskytuje služby materská Engie, alebo Cofely.

Zároveň by sme chceli v rámci nášho regiónu obsiahnuť a rozšíriť všetky 3 oblasti nášho podnikania – výrobu, predaj a distribúciu tepla, Facility management a dodávateľské činnosti.

Konkrétnym príkladom môžu byť projekty z oblasti budovania tepelných hospodárstiev. V rámci nášho regiónu momentálne na podobných projektoch pracujeme, preto verím, že sa konkrétne výsledky dostavia už v blízkej budúcnosti.

Myslím si, že pre budúcnosť bude dôležité prepájanie jednotlivých služieb v rámci nášho portfólia – napríklad dodávateľských činností so službami FM.  

Koncom minulého roku sa v rámci spoločnosti Cofely udiali významné zmeny v jej organizácii.

Áno, v rámci Slovenska sme pôsobenie, a s tým spojené činnosti Cofely rozdelili do troch samostatných regiónov - západ, stred a východ. Vďaka decentralizácii a posilneniu právomocí jednotlivých pobočiek tak budeme môcť operatívnejšie riešiť aktuálne prebiehajúce projekty v regióne.

Aká je podľa vás pre klienta konkurenčná výhoda Cofely?

Jedno z hlavných konkurenčných výhod je podľa mňa naša schopnosť navrhnúť a naprojektovať riešenie, ktoré vieme dodať, zrealizovať a následne prevádzkovať. A samozrejme komplexnosť poskytovaných služieb. Cofely má tiež technologickú výhodu – nie každá spoločnosť vie poskytnúť rôzne služby z oblasti technológií, dodávateľských činností či Facility managementu súčasne. Cofely disponuje vlastnými odborníkmi z rôznych oblastí, čo je podľa mňa ďalšou z výrazných konkurenčných výhod.

Aké sú vaše osobné profesionálne ciele?

Mojím hlavným cieľom je odviesť dobrú prácu a odovzdať spoločnosti zo seba čo najviac. Splniť očakávania vlastníkov a manažmentu, ale zároveň zabezpečiť sociálnu pohodu pre ľudí, s ktorými pracujem. Sociálnu pohodu chápem ako cítenie spolunáležitosti k tímu a ku spoločnosti v ktorej pracujem. Som rád, keď vidím, že naši zamestnanci sú pyšní na svoj tím a hrdí na firmu, v ktorej pracujú.