ENGIE NEWS 1/2017

EDITORIÁL

Vážení obchodní partneri, milé kolegyne, kolegovia!

Hlavnými dôvodmi revolučných zmien v oblasti energetiky sú prudko klesajúce ceny plynu a elektriny, odklon od nukleárnej a uhoľnej energie, maximálne využívanie obnoviteľných zdrojov a zelenej mobility a v neposlednom rade stále viac sofistikovaná ťažba bridlicového plynu. 

Viac >

NOVINKY - ENGIE SLOVENSKO

V roku 2017 budú zákazníci Skupiny ENGIE platiť za teplo menej

Nižšia cena zemného plynu na svetovej burze a investície do rozvoja tepelných hospodárstiev Skupiny ENGIE sa odzrkadlia v cene tepla na tento rok. Zákazníci tak budú pri zachovaní rovnakej kvality dodávok energie platiť za spotrebované teplo menej.   

Viac >

ENGIE Services rozširuje spoluprácu so spoločnosťami Skupiny PRETO

Hovorí sa, že úspešne zrealizovaný projekt prinesie ďalšie. ENGIE Services od minulého roka rozširuje oblasť spolupráce s Rybou Žilina a ďalšími spoločnosťami patriacimi do Skupiny PRETO.  

Viac >

Realizácia II. fázy projektu pre Getrag Ford Transmissions Slovakia

Úspešná I. fáza projektu realizovaného pre Getrag Ford Transmissions Slovakia v roku 2016 bola predzvesťou ďalšej spolupráce. Opätovne obhájená pozícia a víťazstvo v tendri II. fázy projektu sú pre ENGIE Services úspechom a záväzkom zároveň.

Viac >

NOVINKY - ENGIE VO SVETE

Jirau v Brazílii – najväčší celosvetový projekt výstavby vodnej elektrárne Skupiny ENGIE

16. decembra 2016 bola slávnostne spustená do prevádzky Hydroelektráreň Jirau, ktorá je umiestnená na rieke Madeira, v meste Rondônia v severnej Brazílii. Jirau je 4. najväčšou vodnou elektrárňou v krajine a v rámci Skupiny ENGIE ide o celosvetovo najväčší projekt v tejto oblasti.

Viac >

PODPORUJEME

STARS for STARS podporuje mladé nádejné športové talenty

ENGIE Services v roku 2016 podporila úspešný projekt STARS for STARS, ktorého cieľom je podporovať mladé nádejné športové talenty na Slovensku. Už druhý rok po sebe tak ako reklamný partner, prispela k rozvoj športu medzi mladými ľuďmi a pomohla k zvýšeniu povedomia verejnosti o tomto inšpirujúcom projekte.  

Viac >

ADVERTORIÁL

Využite Energoúvery SPP

SPP spolu s Československou obchodnou bankou, a.s., ktorá je spoľahlivým partnerom v oblasti spotrebného financovania, prináša Energoúvery SPP plné exkluzívnych benefitov.

Viac >

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com