ENGIE NEWS 1/2018

EDITORIÁL

Vážení obchodní partneri, milé kolegyne, milí kolegovia!

Rok 2018, bežiaci už v plnom prúde, bude opäť dynamický a plný noviniek a pozitívnych zmien. Naším cieľom je zamerať sa na zvyšovanie energetickej efektívnosti vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia, aktívnu podporu inovácií, skvalitňovanie našich služieb a rozširovanie portfólia v závislosti od aktuálnych potrieb trhu a samozrejme vás, našich zákazníkov.
 
Viac >

NOVINKY - SLOVENSKO

ENGIE sa od nového roku stará o správu a údržbu STOP SHOPov

Od nového roku ENGIE Services poskytuje služby technickej a infraštruktúrnej správy a údržby budov pre 10 objektov spoločnosti IMMOFINANZ Services SR. Konkrétne ide o objekty obchodných parkov STOP SHOP, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach Slovenska. Spolupráca potrvá do konca roku 2020.
Viac >

NDS na východe Slovenska svieti vďaka ENGIE úspornejšie

Koncom roka 2017 realizovala ENGIE Services projekt výmeny svietidiel v dvoch strediskách údržby Národnej diaľničnej spoločnosti v mestách Košice a Beharovce v objeme cca 65 tisíc eur. Spolu bolo vymenených 149 kusov svietidiel s očakávanou úsporou energie 50 % oproti pôvodnému stavu.
Viac >

Profesia Days nám priniesli veľa inšpirácie

Posledný februárový a prvý marcový deň sa v bratislavskom výstavisku Incheba Expo konalo najväčšie a najnavštevovanejšie kariérne podujatie na Slovensku - Profesia Days. Podujatie, na ktorom sa každoročne zídu tisícky záujemcov o prácu a odprezentujú sa desiatky zamestnávateľov. Podujatie, na ktorom sa po prvýkrát zúčastnila aj Skupina ENGIE.
Viac >

TECHNOLÓGIE

ENGIE už po tretíkrát na CES 2018 v Las Vegas

Od roku 2012 je Výstava spotrebnej elektroniky (Consumer Electronic Show – CES) v Las Vegas vlajkovou loďou udalostí organizovaných v kontexte inovácií. Jej partneri – podnikateľské startupy a inkubátory, rovnako ako korporátni hráči - sa od 9. do 12. januára 2018 opäť ocitli v centre pozornosti odbornej verejnosti z celého sveta.
Viac >

Internet vecí. Viete, čo to je?

IoT technológia nám umožňuje vzdialene monitorovať a vyhodnocovať parametre prostredia, technológie a zariadení tam, kde to donedávna nebolo možné alebo to bolo ekonomicky nevýhodné. Vieme vyhodnocovať parametre nezávisle od existujúcej infraštruktúry zákazníka, vykonať nezávislé overenie, audit, navrhnúť, zrealizovať a vyhodnotiť opatrenia, a tým zvýšiť spoľahlivosť a efektivitu prevádzky. 
Viac >

ROZHOVOR

Architektúra mi umožnila podieľať sa na tvorbe prostredia okolo nás

O vzniku, budovaní, správe a budúcnosti Cassovar Komplexu sa rozprávame s Ing. arch. Petrom Murkom, členom predstavenstva Cassovar Business Center a.s., spoluautorom projektu Cassovar Komplex.  
"Architektúra je multidisciplína, v rámci ktorej máte možnosť tvoriť pre ľudí - ich domy, byty, mestá a dokonca v časti krajinotvorba vstupujete ešte do širších území. Všetky tieto oblasti majú svoje špecifiká, ale pre mňa je najdôležitejšie, a zároveň najzodpovednejšie, že ako architekt mám možnosť podieľať sa na tvorbe prostredia okolo nás." 
Viac >

PODPORILI SME

ENGIE Services partner konferencie Vykurovanie 2018

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia spolu so Stavebnou fakultou STU, Katedrou TZB a Slovenskou komorou stavebných inžinierov zorganizovala v polovici februára 26. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Vykurovanie 2018. Podujatie, ktoré je na Slovensku  najväčším svojho druhu, bolo v tomto roku venované téme „Nové trendy v zásobovaní budov teplom.“
Viac >

ADVERTORIÁL

SPP Asistencia je šikovný pomocník pre každú domácnosť

Pri nečakaných udalostiach v domácnosti vždy oceníme, keď nám niekto vie a môže podať pomocnú ruku ihneď. Takýmto pomocníkom je aj vynovená a rozšírená služba SPP Asistencia, v rámci ktorej je vám operátor k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.
Viac >

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com