Internet vecí. Viete, čo to je?

Internet vecí. Viete, čo to je? Autor: Ing. Radovan Šajben, manažér rozvoja a inovácií, Divízia developmentu v ENGIE Services
 
Internet vecí, Internet of Things, IoT..., módny výraz pre... - pre čo vlastne? Zaujíma vás to? Tak vitajte a pokračujte ďalej.

Čo je to IoT?

Viete, čo je internet? Nahraďte počítače, tablety a smartfóny malými, napohľad jednoduchými a nezávislými zariadeniami. Napohľad jednoduchými, lebo mávajú jednoduchý dizajn, nevyžadujú takmer žiadnu obsluhu ani údržbu a často aj vykonávajú jednoduchú prácu. Napohľad nezávislými, lebo nevyžadujú navonok viditeľné pripojenie ku zdroju energie alebo internetu. Malá batéria dokáže takéto zariadenie napájať roky a vstavaný modem a anténa zabezpečí bezdrôtovú komunikáciu na desiatky kilometrov. IoT zariadenia tak roky merajú teplotu vzduchu, vlhkosť, tlak alebo monitorujú obsadenie parkovacieho miesta či naplnenie kontajnera a nepotrebujú pritom prakticky žiadnu údržbu.Je internet vecí novinkou?

Pomenovanie je módnou novinkou. Samotnú myšlienku a potrebné technológie vieme nájsť už v 19. storočí. Ak vás to zaujíma, prečítajte si niečo napríklad o Nikolovi Teslovi v knihe „Muž, ktorý vynašiel 20. storočie“ od Roberta Lomasa.

Prečo sme teda o niečom takom donedávna nepočuli?

Jedna vec je myšlienka, experiment, druhá jej skutočné uvedenie do života a nazvime to „spoločenská objednávka“. Spočiatku si každá nová myšlienka vyžaduje investície na jej ďalší vývoj, overenie, návrh zariadení a technológie ich výroby. Tieto náklady sa, špeciálne pri malých výrobných sériách, prejavia vysokou cenou potrebných komponentov. Navyše, novým veciam neporozumie hneď každý a málokto si takisto dokáže predstaviť, na čo by sa takáto novinka dala využiť. Takže spočiatku sú veci drahé a navyše nie každý má záujem si ich skutočne kúpiť.

V čom nám IoT pomôže?

IoT technológie nám pomôžu všade tam, kde potrebujeme jednoduchý nástroj na monitorovanie priestoru, zariadení, osôb,  sledovanie ich stavu a na meranie rôznych fyzikálnych veličín. Inštalácia zariadení je jednoduchá. Často stačí obojstranná lepiaca páska, preto si môžeme dovoliť, na rozdiel od bežných, drôtových technológií, aj dočasnú inštaláciu - len na overenie. Zariadenia sa tiež môžu voľne pohybovať s daným objektom a my tak môžeme sledovať napríklad pohyb auta, vagónov či meteorologického balóna. Všetko závisí od pokrytia signálom použitej rádiovej siete. Ako príklad uvediem aktuálne pokrytie technológiou Sigfox. Možností je však viac...Z čoho sa celý IoT systém skladá?

Na začiatku systému sú senzory, v priamom kontakte s prostredím a zariadeniami, prenášajúce dáta pomocou rádiovej siete ku serverom prevádzkovateľa siete, odkiaľ väčšinou putujú do IoT platformy. IoT platforma zabezpečí dekódovanie prenášaných dát, ich uloženie a následné zobrazenie koncovému užívateľovi vo forme grafov, tabuliek a máp. IoT platforma tiež ponúka možnosť nastavenia alarmov a notifikácií v prípade, že niektorý senzor nepracuje správne alebo namerané hodnoty splnia nastavenú podmienku (prekročenie teploty a pod.). Ak je potrebná pokročilá analýza dát v inom softvéri, IoT platforma sprístupní dáta iným aplikáciám cez štandardizované rozhranie (API) alebo formou exportu dát do súboru.Aké sú limity?

Aby IoT zariadenia dokázali pracovať roky autonómne, musia byť navrhnuté predovšetkým s ohľadom na minimálnu spotrebu energie, pričom cena by mala zostať priaznivá pre hromadné nasadenie. Čo to znamená? Počet senzorov, ich energetická náročnosť, frekvencia merania a celkový čas komunikácie v rádiovej sieti musí byť obmedzený na nevyhnutnú mieru a komunikácia je smerovaná prevažne jedným smerom, a to zo zariadenia do siete. Zariadenia tak vedia sledovať jednu až dve veličiny alebo stavy a odoslať o nich krátku informáciu. Zvyknú posielať niekoľko desiatok až stoviek správ denne v pravidelných intervaloch alebo v prípade, keď dôjde k určitej udalosti (prekročenie teploty, zopnutie alarmového kontaktu a pod.). Väčšina zariadení tak vydrží, pri dodržaní uvedených obmedzení, spoľahlivo fungovať päť a viac rokov bez výmeny batérií.

Na čo IoT vhodné nie je?

Ak by sme potrebovali energeticky náročné senzory (napr. na CO2), museli by sme najprv doplniť externé napájanie, a tým stráca takéto riešenie svoje výhody oproti bežným meracím a riadiacim systémom. Podobne aj zvýšenie frekvencie merania by vyžadovalo väčšiu kapacitu zdroja či pevné pripojenie ku elektrickej sieti. Tu navyše môžeme, v závislosti od použitej rádiovej technológie, naraziť aj na maximálny povolený počet prenesených správ v danej sieti za deň. Ak by sme chceli prenášať povely zo siete do zariadenia, možnosti sú obmedzené. Takáto komunikácia smerom do zariadenia je určená hlavne pre občasnú vzdialenú konfiguráciu IoT zariadenia, nie však napríklad na ovládanie pripojených spotrebičov, servopohonov a iných zariadení. Riadenie iných zariadení na diaľku či monitorovanie rýchlych a často sa opakujúcich dejov bude lepšie prenechať iným systémom. IoT však môže dobre poslúžiť na flexibilné a nezávislé monitorovanie správnej funkcie, porúch či efektivity prevádzky takýchto systémov.

IoT v ENGIE

Skupina ENGIE podporuje zavádzanie inovatívnych technológií, ktoré uľahčujú a skvalitňujú poskytovanie služieb pre našich zákazníkov. Podľa svojho zamerania využívame rôzne dostupné IoT technológie a systémy. Mnohé sú výsledkom našej úzkej spolupráce s dodávateľmi či vlastného vývoja. Vedeli ste napríklad, že ENGIE v Belgicku prevádzkuje vlastnú IoT sieť s technológiou Sigfox? (http://www.engiem2m.be/en).

IoT u zákazníka

IoT technológia nám umožňuje vzdialene monitorovať a vyhodnocovať parametre prostredia, technológie a zariadení tam, kde to donedávna nebolo možné alebo to bolo ekonomicky nevýhodné. Vieme vyhodnocovať parametre nezávisle od existujúcej infraštruktúry zákazníka, vykonať nezávislé overenie, audit, navrhnúť, zrealizovať a vyhodnotiť opatrenia, a tým zvýšiť spoľahlivosť a efektivitu prevádzky. Rozsah a trvanie monitorovania je flexibilný – od niekoľkých senzorov po stovky či tisíce, od dočasnej inštalácie po trvalú. Nasadenie IoT zariadení nevyžaduje prakticky žiadnu súčinnosť alebo prípravu na strane zákazníka s výnimkou sprístupnenia priestorov a zariadení, prípadne poskytnutia dokumentácie skutkového stavu. Vo všeobecnosti je pre nášho zákazníka dôležité obrátiť sa na našich špecialistov s pomenovaním problému, ktorý potrebuje riešiť. V rámci jednotlivých oblastí pôsobenia ENGIE vieme potom navrhnúť a zrealizovať optimálne riešenie, poskytnúť optimálnu službu, dodať optimálny produkt. A to určite aj vďaka IoT technológii.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com