Vážení obchodní partneri, milé kolegyne, milí kolegovia!

Vážení obchodní partneri, milé kolegyne, milí kolegovia! Rok 2018, bežiaci už v plnom prúde, bude opäť dynamický a plný noviniek a pozitívnych zmien. Naším cieľom je zamerať sa na zvyšovanie energetickej efektívnosti vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia, aktívnu podporu inovácií, skvalitňovanie našich služieb a rozširovanie portfólia v závislosti od aktuálnych potrieb trhu a samozrejme vás, našich zákazníkov.
 
V Regióne Východ sa chceme viac orientovať na energetické riešenia, získavanie nových miestnych distribučných sietí a zároveň pracovať na nových akvizíciách z oblasti energetiky, a to či už získaním nových centrálnych zdrojov tepla (CZT), alebo budovaní nových zdrojov tepla pre obytné domy.
 
Z hľadiska organizačnej štruktúry plánujeme rozšíriť servisné stredisko o servis klimatizácií a vzduchotechniky s cieľom zvýšenia profitability na projektoch správy nehnuteľností. V rámci inovácií chceme v spolupráci s Divíziou developmentu inštalovať zber dát z elektromerov a plynomerov prostredníctvom IoT technológií. O tom, čo to IoT technológie sú, a aké je ich využitie, si budete môcť prečítať aj v jednom z článkov v prvom tohtoročnom vydaní ENGIE News.
 
Verím, že vás rovnako zaujmú aj ďalšie články o aktuálnych projektoch ENGIE, o našej účasti na konferenciách a výstavách či inšpiratívny rozhovor s architektom Petrom Murkom, spoluautorom Cassovar Komplexu. 
 
Želám vám príjemné čítanie a úspešný štart do jarných mesiacov.
 
Ing. Ľudovít Hintoš , PhD
Riaditeľ Región Východ
ENGIE Services a.s.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com