ENGIE NEWS 1/2019

EDITORIÁL

Vážení čitatelia,

dovoľte mi na úvod prvého tohtoročného vydania ENGIE News vás čo najsrdečnejšie pozdraviť.
Aj v tomto roku, ktorý sa už naplno rozbehol, pokračujeme v diverzifikovaných aktivitách a naším cieľom je naďalej dosahovať výborné výsledky v nových segmentoch. Radi by sme pokračovali v rozvoji lokálnych distribučných sietí elektrickej energie, a to nielen investíciami do budovania nových sústav, ale aj do ich modernizácie. Jedným z takýchto príkladov je aj nový projekt MDS v Senici, o ktorom sa viac dočítate v tomto čísle.
Viac >

NOVÉ PROJEKTY

Modernizácia tepelného hospodárstva v Kanianke zefektívnila výrobu a distribúciu tepla

V roku 2016 prevzala spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, do správy tepelné hospodárstvo v obci Kanianka. O rok neskôr začala plniť investičný zámer výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla a kotolne. 
Viac >

SKAL&CO úspešne pokračuje v rozsiahlej modernizácii tepelného hospodárstva

SKAL&CO, člen Skupiny ENGIE, tento rok plánuje dokončiť rozsiahlu rekonštrukciu a modernizáciu tepelného hospodárstva v Skalici, ktorá sa začala v roku 2016. Hlavným zámerom je zámena časti parných rozvodov za teplovodný vykurovací systém a rekonštrukcia výmenníkových staníc, mestskej výhrevne a výstavba dvoch kotolní. 
Viac >

Modernizácia a prevádzka MDS v areáli Novej Hodvábky v Senici

Spoločnosť ENERGY Distribution, člen Skupiny ENGIE na Slovensku, kúpila na sklonku minulého roka, s cieľom rozvoja energetických distribučných aktivít na Slovensku, majetok a technológie miestnej distribučnej sústavy (MDS) v areáli Novej Hodvábky v Senici. Tento rok plánuje jej rozsiahlu modernizáciu, ktorej výsledkom bude vybudovanie bezobslužnej transformačnej stanice a zefektívnenie prevádzky. 
Viac >

ENGIE VO SVETE

Ambíciou ENGIE je viesť transformáciu v energetike s cieľom dosiahnutia nulových emisií

28. februára 2019 prezentovala medzinárodná Skupina ENGIE strategické ciele na najbližšie 3 roky. Jej hlavnou ambíciou je byť svetovým lídrom v transformácii energetiky s cieľom dosiahnutia nulových emisií.
Viac >

SLUŽBY

Výstavba, modernizácia a prevádzka miestnych distribučných sústav

Do širokého portfólia služieb ENGIE Services pribudli nové komplexné služby spojené s prevádzkou miestnych distribučných sústav (MDS). Služby, určené najmä pre majiteľov polyfunkčných a priemyselných objektov a areálov, spĺňajú všetky legislatívne požiadavky vyplývajúce zo zákonov SR a nariadení ÚRSO.  ENGIE taktiež ponúka realizáciu výstavby a rekonštrukcie MDS, vrátane ich financovania.  
Viac >

Ako čítať faktúru za energie?

Vyúčtovacia faktúra sa skladá z faktúry (daňového dokladu) a prílohy, v ktorej sú rozpísané náklady (údaje o spotrebe odberateľa, podiel spotreby domu voči celkovej spotrebe, grafické znázornenie, informácie o meračoch tepla). 
Viac >

TECHNOLÓGIE

ENGIE bola opäť súčasťou CES 2019

Už štvrtý rok po sebe sa ENGIE zúčastnila najväčšej výstavy spotrebnej elektroniky na svete – CES 2019, ktorá sa konala od 8. do 11. januára v Las Vegas. V Eureka Park spolu s partnermi a startupmi odprezentovala inovatívne projekty z 5 kľúčových oblastí -  prístup k energii, smart energia, smart svet, konektivita a blockchain.
Viac >

PODPORILI SME

ENGIE spolupracuje so študentmi v projekte AMBASÁDORI UDRŽATEĽNOSTI

ENGIE sa v minulom roku stala súčasťou pilotného programu pre odbornú prípravu mladých „AMBASÁDORI UDRŽATEĽNOSTI“, ktorý organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC). Dvojročný projekt, do ktorého sa zapojilo viac ako 120 študentov zo 4 bratislavských škôl, spustil organizátor na začiatku školského roka 2018/2019. 
Viac >

ADVERTORIÁL

Energetická certifikácia od SPP

V súčasnosti už energetické spoločnosti plnia nielen funkciu dodávateľov energií, ale chcú byť svojim zákazníkom aj partnerom, ktorý im v dôležitých chvíľach pomôže a poradí. Aj preto sa v SPP rozhodli podať pomocnú ruku všetkým záujemcom o výhodné a profesionálne služby. Vďaka ponuke SPP tak môžete na svoj dom alebo inú nehnuteľnosť získať energetický certifikát rýchlo a za dobrú cenu. 
Viac >

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com