Výstavba, modernizácia a prevádzka miestnych distribučných sústav

Výstavba, modernizácia a prevádzka miestnych distribučných sústav Do širokého portfólia služieb ENGIE Services pribudli nové komplexné služby spojené s prevádzkou miestnych distribučných sústav (MDS). Služby, určené najmä pre majiteľov polyfunkčných a priemyselných objektov a areálov, spĺňajú všetky legislatívne požiadavky vyplývajúce zo zákonov SR a nariadení ÚRSO.  ENGIE taktiež ponúka realizáciu výstavby a rekonštrukcie MDS, vrátane ich financovania. 

MDS
MDS je distribučná sústava, do ktorej je pripojených najviac 100 000 odberných miest. V rámci MDS rozlišujeme rôzne typy sústav, a to najmä v závislosti od distribuovaného média – napr. elektrina a zemný plyn. Majitelia a prevádzkovatelia MDS musia zabezpečovať jej plynulú prevádzku v súlade s platnou legislatívou SR. Medzi ich povinnosti patrí zabezpečenie kompletnej údržby, servisu, opráv a overovania meradiel, odpočty meracích zariadení, prípravu podkladov pre OKTE, komunikáciu s ÚRSO a rozpočítavanie nákladov za energie, fakturácia a komunikácia s nájomníkmi, alebo konečnými odberateľmi. „V prípade, že MDS je poruchová alebo technologicky zastaralá, teda neefektívna, mal by majiteľ zabezpečiť jej rekonštrukciu alebo minimálne výmenu nefungujúcich zariadení.  Projekty súvisiace s výstavbou alebo rekonštrukciou MDS bývajú, vzhľadom na náročné technické vybavenie sústavy, pre majiteľov často finančne zaťažujúce. ENGIE v súčasnosti ponúka výstavbu a modernizáciu  MDS na kľúč, s možnosťou prefinancovania celého projektu,“ hovorí Róbert Ruňanin, riaditeľ Divízie obchodných činností ENGIE.

Komplexná ponuka ENGIE
ENGIE svojim klientom dlhodobo poskytuje energetické riešenia s dôrazom na optimalizáciu nákladov. V rámci rozširovania svojho portfólia v súčasnosti ponúka aj služby z oblasti výstavby a prevádzky MDS. Komplexné služby zahŕňajú návrh projektu, vypracovanie prevádzkových, technických a zmluvných dokumentov, formulárov a žiadostí, realizáciu výstavby MDS, jej prevádzkovanie a distribúciu energie.

ENGIE, v rámci budovania MDS, zabezpečuje výstavbu alebo modernizáciu technologických zariadení (spínacej stanice,  trafostanice) a jej distribučných častí (VN prípojka, NN rozvody v trafostanici, prípojnicový rozvod a iné). Po ukončení výstavby ENGIE klientom ponúka služby spojené s komplexnou starostlivosťou o prevádzku a údržbu technických zariadení MDS, a to od vstupného zariadenia nadradenej distribučnej sústavy až po odberné miesto odberateľa.Výhody spolupráce s ENGIE  
Majiteľ alebo prenajímateľ MDS, ktorý zverí jej prevádzku ENGIE, nemusí zabezpečovať servis, údržbu, komunikáciu s úradmi, odberateľmi a množstvo ďalších činností, ale môže sa naplno venovať svojmu core businessu. V rámci ponuky služieb ENGIE, s dlhoročnými skúsenosťami v energetike, pomáha klientom optimalizovať náklady, a to najmä správnym nastavením rezervovanej kapacity a optimalizáciou veľkosti ističov. Medzi ďalšie nezanedbateľné výhody určite patrí distribúcia elektrickej energie s prijateľnými a dlhodobo stabilnými cenami pre koncových odberateľov a optimalizácia energetickej účinnosti.

Naviac, klienti majú k dispozícii kontinuálny monitoring a meranie spotreby elektrickej energie. Dodávky elektrickej energie a plynu sú stabilné, keďže sú monitorované prostredníctvom centrálneho dispečingu (24/7) a prípadné poruchy technologických zariadení ENGIE dokáže vyriešiť vo veľmi krátkom čase vlastnými technikmi z havarijnej pohotovosti (24/7).

„Naši klientom ponúkame zvýšený komfort dodávky elektrickej energie a plynu bez starostí a rizika za prevádzku a údržbu technologických zariadení. Vďaka rozsiahlej a veľmi dobre fungujúcej sieti servisných stredísk s technickým a personálnym zabezpečením, im dokážeme garantovať komplexné a stabilné služby,“ uzatvára Róbert Ruňanin.
 
 
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com