ENGIE od júna zabezpečuje obsluhu kotolní pre Centrum výcviku Lešť

ENGIE od júna zabezpečuje obsluhu kotolní pre Centrum výcviku Lešť ENGIE Services od júna 2018 zabezpečuje obsluhu šiestich tepelno-technických zariadení v samostatných kotolniach v Centre výcviku Lešť v Pliešovciach. Kontrakt s Centrom výcviku je uzatvorený na obdobie 27 mesiacov.  

Centrum výcviku Lešť v Pliešovciach (okres Zvolen) má bohatú históriu a siaha až do roku 1923, keď tam pôsobil vojenský výcvikový tábor 10. pešej divízie. Dnes centrum plní úlohy súvisiace s bezpečnosťou a obranou štátu, vykonávaním zdravotnej starostlivosti, zdravotného zabezpečenia a špeciálnej prípravy predovšetkým špeciálnych jednotiek ozbrojených síl a špeciálnych jednotiek výkonných zložiek bezpečnostného systému Slovenskej republiky.

Kotolne sa nachádzajú priamo v areáli výcvikového centra a vyžadujú celoročne viac ako 11 tisíc hodín obsluhy trvalého i občasného charakteru. Z hľadiska rozsahu činnosti ide o zabezpečenie vykurovania objektov, prípravy teplej úžitkovej vody a nepretržitej pracovnej pohotovosti v prípade poruchy, výpadku elektriny a podobne. Technické zariadenia majú rôznu palivovú základňu: nachádza sa tu jedna strednotlaková a dve nízkotlakové plynové kotolne, a tiež kotolne na pevné obnoviteľné palivo – drevnú štiepku a peletky.

„Obsluha šiestich kotolní pre areál Centra výcviku Lešť predstavuje presne taký typ projektu, na aký sme po všetkých stránkach výborne pripravení. Odbornosť, dobrá koordinácia, flexibilita, pohotovosť  a skúsenosti s prevádzkou technických zariadení na rôzny typ paliva – to všetko sú požiadavky, ktoré ENGIE Services jednoznačne spĺňa,“ uzatvára Martin Žigo, riaditeľ Regiónov Západ a Stred, ENGIE Services.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com