Meriam, meriaš, meriame

Meriam, meriaš, meriame V ostatnom čase som sa v súvislosti so slovným spojením energetický manažment opakovane stretol s vyjadrením, ktoré by sa stručne dalo zhrnúť slovami: my už nič nepotrebujeme, u nás meriame všetko. Určite sa zhodneme, vážení obchodní partneri a milí kolegovia, na tom, že pre správne rozhodnutie sú nutným predpokladom správne informácie. V dobe digitalizácie a nástupu znalostnej ekonomiky samozrejmosť, poviete si. Ale ruku na srdce. Kto z nás skutočne meria všetko, čo potrebuje? Väčšina? Výborne! Určite sa nás nájde dosť takých, ktorí merania aj interpretujú alebo zobrazujú (nič tak nepoteší, ako farebný graf spotreby! ;o) ).

Ale vieme ich aj vyhodnotiť a reálne využiť, aby sme zvýšili našu energetickú efektivitu? Tu už bude podľa mojich informácií kladných odpovedí menej.

Strašidlo Big Data obchádza Európu ;o). Na to, ako ich využívame, existuje jednoduchá kategorizácia:

Dáta – sú surové údaje, ktoré zbierame pomocou systému riadenia prevádzky alebo budovy. Samé o sebe ale nemajú žiadnu výpovednú hodnotu.

Informácie – sú dáta, ktoré dáme do súvislosti s reálnym svetom – obľúbené grafy spotreby.

Znalosti – sú informácie skombinované spôsobom, ktorý z nich vygeneruje novú kvalitu a umožní nám spoznať správanie systému ako celku.

Až kombinácia správnych informácií zmysluplným spôsobom by mala byť základom pre naše rozhodnutia, ktoré podporia snahu o zvýšenie efektivity.

Na základe čoho sa rozhodujete vy?

Prajem vám správne odmerané leto, ktoré spolu vyhodnotíme v ďalšom čísle ENGIE News.
 
Mgr. Michal Trnovský
Riaditeľ Divízie developmentu ENGIE Services

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com