ENGIE NEWS 2/2019

EDITORIÁL

Vážení obchodní partneri, milí kolegovia!

Prvá polovica roka je takmer za nami a som rád, že bilancia tohto obdobia z obchodného hľadiska je pre nás viac než pozitívna. Podarilo sa nám predĺžiť spoluprácu s viacerými zákazníkmi  v oblasti facility managementu, ako napr. s jedným z našich významných klientov - SPP a do portfólia nám pribudli nové projekty hlavne z priemyselného sektora - Punch Campus Detva a PNK Park Sereď.
Viac >

NOVÉ PROJEKTY

Predĺženie zmluvy s SPP na základe niekoľkoročnej úspešnej spolupráce

Spoločnosť SPP predĺžila platnosť zmluvy na údržbu a prevádzku jej objektov a zariadení s ENGIE Services o ďalšie 3 roky. Dôvodom bola najmä dlhodobá spolupráca a spokojnosť s vysokou kvalitou poskytovaných služieb. ENGIE, ktorá pre SPP zabezpečuje služby technickej správy nehnuteľností od roku 2008, tak plynule nadviazala na niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu oboch spoločností. 
Viac >

Komplexná správa nehnuteľností pre priemyselný park PNK Park SEREĎ

ENGIE Services od februára 2019 poskytuje služby komplexnej správy nehnuteľností v priemyselnom parku PNK Park SEREĎ, ktorého investorom a developerom je PNK Group. Kontrakt, ktorý ENGIE získala na základe referencií z podobných, úspešne zrealizovaných, projektov v tomto segmente, bol podpísaný na jeden rok.
Viac >

Dodávka a montáž elektroinštalácie pre Punch Campus Detva

ENGIE Services od decembra 2018 realizuje dodávku a inštaláciu silnoprúdových a slaboprúdových zariadení, vrátane výstavby transformačnej stanice, pre novovzniknutý priemyselný park Punch Campus Detva. Výrobná hala spoločnosti ZF Friedrichshafen, sídliacej v parku, bola aj vďaka kvalitne a načas zrealizovanej elektroinštalácii zo strany ENGIE odovzdaná do prevádzky na začiatku júna a v súčasnosti začína s výrobou.


Viac >

INOVÁCIE

ENGIE na Slovensku sa zapojila do medzinárodného inovačného týždňa

Jún je v ENGIE už tradične spojený s inováciami. Ani tento rok nebude výnimkou, a preto všetci priaznivci noviniek zo sveta energetiky, mobility a technológií majú možnosť sledovať program celosvetového ENGIE Innovation Week-u, ktorý sa začal slávnostným otvorením 17. júna a pokračuje až do 21. júna 2019.
Viac >

TECHNOLÓGIE

Pilotný program testovania systému NODA v tepelnom hospodárstve v Pezinku

ENGIE na Slovensku minulý rok zahájila pilotný projekt testovania systému NODA. Tento systém bol nasadený v tepelnom hospodárstve v Pezinku.  Cieľom projektu je optimalizácia výroby a distribúcie tepla, optimalizácia palivového mixu a zníženie nákladov na palivo a prevádzku. Niekoľko mesiacov prevádzky prinieslo prvé merateľné výsledky v podobe optimalizácie palivového mixu.  
Viac >

SLUŽBY

Môže Internet vecí (IoT) poukázať na príčiny nepohodlia v kanceláriách?

Odborný článok Radoslava Šajbena, manažéra rozvoja a inovácií, ENGIE Services sme prebrali z LinkedIn. Sledujte nás: LinkedIn - ENGIE Services 
Viac >

ROZHOVOR

Najviac nás baví práca na reálnych projektoch

Rozhovor s účastníkmi projektu Ambasádori udržateľnosti 2019, žiakmi 2. ročníka Strednej odbornej školy technológií a remesiel na Ivanskej ceste, odbor Technik energetických zariadení budov – Lukášom Ďuriškom, Martinom Motajom, Lukášom Tuššom, Patrikom Puskasom, Denisom Orosom, Kristiánom Krajčíkom a ich učiteľkou Ing. arch. Dagmar Mikuškovou, PhD.
Viac >

PODPORILI SME

Najlepšie projekty Ambasádorov udržateľnosti boli ocenené

ENGIE Services, ako jedna z partnerských členských spoločností Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), sa 28. mája 2019 zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže Ambasádori udržateľnosti 2018/2019 v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.
Viac >

Podpora odborných konferencií z oblasti energetiky a facility manažmentu

ENGIE Services bola aj tento rok v mesiacoch máj a jún partnerom odborných konferencií Dni Facility Managmentu 2019 a EnergyCamp 2019. Do programu oboch konferencií sa zapojila aktívnou účasťou v podobne prednášok na témy digitalizácia v energetike, výhody využitia energetického manažmentu a optimalizácia výroby a distribúcie tepla v tepelnom hospodárstve. 
Viac >

ADVERTORIÁL

Zamilujte sa do elektriny bez viazanosti

SPP je najväčším dodávateľom energií na Slovensku a spoľahlivým a inovatívnym partnerom svojich zá­kazníkov. Nezáleží na tom, či vo svojej domácnosti využívate len elektrickú energiu, alebo elektrinu spolu s plynom, vý­hodnú cenovú ponuku elektriny bez viazanosti máme pre každého.
Viac >

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com