ENGIE Services sa aktívne zapojila do obnovy Hradného paláca

ENGIE Services sa aktívne zapojila do obnovy Hradného paláca ENGIE Services sa minulý rok prostredníctvom realizácie elektroinštalácie a merania spotreby a regulácie zapojila do obnovy Bratislavského hradu. Tento rok projekt dokončila a ešte pred letom odovzdala tak, aby už počas novej turistickej sezóny mohol slúžiť návštevníkom hlavného mesta.

Bratislavský hrad patrí k významným historickým pamiatkam so štátno – reprezentatívnym a kultúrno – spoločenským významom. Cieľom rekonštrukcie bolo uviesť Hradný palác a celý priľahlý areál do podoby spred požiaru, rešpektujúc zachované historické hodnoty hradu.

„Našou úlohou bolo v rámci rekonštrukcie zrealizovať elektroinštaláciu, meranie spotreby a reguláciu prostredníctvom centrálneho riadiaceho systému. Projekt bol rozdelený do viacerých etáp. Prvým z objektov v areáli Bratislavského hradu bola podzemná parkovacia garáž, v ktorej ENGIE Services vykonávala stavebno-montážne práce od júna 2015 do konca februára 2016. Ďalším objektom bola obnova zaniknutej zimnej jazdiarne, ktorá bola zo strany ENGIE Services dokončená v júli 2015 a ktorá bude po úplnom dokončení slúžiť širokej verejnosti na kultúrno-spoločenské účely. Naším cieľom bolo ukončiť práce ešte pred začiatkom predsedníctva SR v Rade EÚ, čo sa nám aj úspešne podarilo. Zo strany stavby v súčasnosti ešte stále prebiehajú dokončovacie práce,“ hovorí Marián Horov, senior projekt manager.

V rámci projektu ENGIE Services využila inteligentný riadiaci systém Schneider Electric, ktorý zabezpečuje meranie a reguláciu priamo z riadiaceho strediska. Za pomoci tohto plne automatizovaného systému, ktorý ENGIE Services aj v časti hradného paláca servisuje, je možné ovládať odovzdávaciu stanicu tepla, vzduchotechniku, zásobníky ľadu, chladenie, požiarne klapky a.i. „Práve návrh využitia tohto systému, ktorý je plne automatizovaný, bol pre investora z hľadiska celkovej prevádzky veľkým prínosom. Vďaka vysokej kvalite dodaných prác, služieb a riešení nás v priebehu výstavby oslovil s ponukou spolupráce aj pri realizácii obnovy ďalších objektov v areáli Bratislavského hradu. Konkrétnejšie - Barokovej záhrady v severnej časti areálu, ktorá po veľkom požiari zanikla a v rámci ktorej sme dodávali kompletný riadiaci systém vonkajšej fontány a grotty, ďalej napojenie prečerpávacích staníc kalových čerpadiel garáže a prepojenie pôvodného chladenia západnej terasy s novým systémom chladenia. Verím, že rozhodnutie investora nesklameme a že bude s kvalitou našich služieb v rámci obnovy nových objektov rovnako spokojný ako doteraz,“ uzatvára Marián Horov.
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com