Inovácie v praxi

Inovácie v praxi Energetická efektívnosť či hospodárnosť prevádzky sú dnes ústrednou témou takmer všetkých technických konferencií v oblasti technického zabezpečenia budov a energetiky. Súčasný trh ponúka nové progresívne technológie sľubujúce vysoké koeficienty energetickej efektívnosti a výkonu, nízke prevádzkové náklady a iné environmentálne prednosti. Je ťažké si vybrať, nakoľko vyhodnotiť tieto technológie je možné až po určitom čase prevádzky. Pri návrhu projektanti väčšinou vychádzajú z predpokladov, z bežnej projekčnej praxe a technických podkladov. V praxi však  niekedy, najmä pri výkone technického auditu, nastupuje sklamanie pri zistení, že skutočné COP je len niečo cez 1,5 namiesto sľubovaných 3,5 až 6,0, čím sa celá pridaná hodnota pôvodnej myšlienky vytráca.

Naša spoločnosť pristupuje k novým technológiám zodpovedne a s rozvahou. Naši odborníci, takmer zo všetkých oblastí technického zabezpečenia budov a energetiky, disponujú okrem projekčných schopností aj bohatými skúsenosťami z prevádzky budov a energetiky, nakoľko oblasť správy nehnuteľností a výroby a distribúcie energií sú nosnou časťou nášho biznisu už viac než päť rokov.

Rovnako dôležitou pridanou hodnotou pre klientov je aj podpora korporátneho tímu, ktorý nám prináša aktuálne a hlavne praktické poznatky z našich najnovších realizovaných inovatívnych technológii,  ako sú BluePower, Energy storages a pod. Vďaka tomu vieme našim klientom ponúknuť overené a spoľahlivé riešenia a služby s dlhodobým záväzkom, prostredníctvom koncesných projektov alebo projektov s garantovanou úsporou energie.

Verím, že náš online časopis bude pre vás inšpiráciou pre nové riešenia.

Prajem vám príjemné čítanie,
 
Ing. Juraj Sochor
Riaditeľ Regiónu Bratislava
ENGIE Services a.s.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com