Posilnenie regionálnych tímov vďaka zmene organizačnej štruktúry

Posilnenie regionálnych tímov vďaka zmene organizačnej štruktúry   Rok 2016 je v ENGIE rokom významných zmien. Koncern prešiel rebrandingom, začal pracovať pod novou organizačnou štruktúrou, po mnohých rokoch obsadila pozíciu CEO žena – Isabelle Kocher. Transformácia so sebou prináša množstvo zmien, výziev a inšpirácií aj pre rozvoj a napredovanie ENGIE na Slovensku. Od mája 2016 vystupujeme na trhu pod obchodným názvom ENGIE Services a.s. a aby bola naša nová značka ešte úspešnejšia, pristúpili sme aj my k zmene organizačnej štruktúry.
 
Doterajšia štruktúra zohľadňovala najmä oblasti nášho pôsobenia a síce nám jej rozdelenie na divízie podľa poskytovaných služieb pomáhalo lepšie sa sústrediť na skvalitňovanie dodávaných riešení, no neumožňovalo  nám naplno využiť potenciál nášho celoslovenského pôsobenia. Verím, že nová štruktúra, v rámci ktorej je spoločnosť rozdelená na 4 regióny a 3 podporné divízie, nám pomôže flexibilnejšie reagovať na požiadavky zákazníkov z rôznych miest Slovenska.  
 
Cieľom zmeny štruktúry je využitie synergií v regiónoch a lokálne posilnenie našich obchodných aktivít. Aby tieto boli aj v budúcnosti nie len moderné, inovatívne, efektívne a cenovo dostupné, ale zároveň aj ohľaduplné voči životnému prostrediu, vytvorili sme novú Divíziu Development. Hlavnou úlohou odborníkov tejto divízie je vývoj, rozvoj a inovácie dlhodobo efektívnych riešení, zabezpečovanie odbornej podpory jednotlivým regiónom, ako aj identifikovanie a väčšie využitie nových digitálnych technológií tak, aby sme naplnili potreby a očakávania našich zákazníkov.
 
Našim zamestnancom prinesie nová organizačná štruktúra zjednodušenie procesov a spolupráce naprieč jednotlivými oblasťami pôsobenia, regiónmi či divíziami.  Podporí vzájomnú informovanosť a vytvorí podmienky na odovzdávanie odborných skúseností medzi zamestnancami.
 
Rebranding a zmena organizačnej štruktúry boli však len začiatkom procesu transformácie spoločnosti. Pred nami stoja nové výzvy a ciele, úspech ktorých závisí predovšetkým na angažovanosti a zapojení každého nášho zamestnanca.
 
Výsledky našej doterajšej spoločnej práce, ale najmä sila kolektívu, na ktorý som mimoriadne hrdá, nám dávajú všetky predpoklady uspieť.
 
Dominika Hippová
Manažér ľudských zdrojov
 

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com