Podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov je v Skupine ENGIE na úrovni 25%

Podiel výroby energie z obnoviteľných zdrojov je v Skupine ENGIE na úrovni 25% Aktuálne číslo vychádza v čase, keď je v našich tepelných prevádzkach už naplno spustené kúrenie. Tento rok prišlo ochladenie o niečo skôr, a tak sme spustili prevádzku po obmedzenú dobu už v polovici septembra. Za to, že nábeh kúrenia bol bez problémov, vďačíme našej príprave už počas letných mesiacov. Okrem každoročnej letnej údržby sme však tento rok realizovali aj viacero investičných projektov, z ktorých by som rád bližšie pripomenul tie, ktoré sú naším príspevkom k výrobe energie z obnoviteľných zdrojov (OZE).

Našou najväčšou investíciou v tomto segmente je spustenie kotolne v Pezinku na sídlisku Sever. V kotolni sú nainštalované 2 kotly Binder na spaľovanie drevnej štiepky s celkovým inštalovaným výkonom 3 MW. Kotolňa je zaujímavá aj systémom dopravy drevnej štiepky do kotlov, ktorá po vysypaní z nákladného auta prebieha automaticky dopravníkmi podľa požiadaviek kotlov. Toto riešenie sme v rámci Skupiny ENGIE použili prvýkrát.

Z hľadiska výšky investície menej významná, ale z pohľadu využitej technológie veľmi zaujímavá, je kotolňa v Liptovskom Mikuláši v Palúdzke. Kotolňa dodáva teplo a teplú vodu tepelnými čerpadlami typu „vzduch-voda“ a kotlom na spaľovanie drevných peliet. V portfóliu našich zdrojov je to zatiaľ novinka.

Ďalším naším príspevkom k väčšiemu podielu OZE je aj realizácia technológie pre bytové domy Nové Krasňany v bratislavskej Rači. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť od našich kotolní sme museli zvoliť vybudovanie lokálnych zdrojov. Na dodávku tepla a teplej vody budú slúžiť plynové kotolne spolu so solárnymi panelmi na streche budov.

Stratégia Európa 2020 je zameraná na vytváranie podmienok pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Na tento účel sa stanovilo niekoľko cieľov, medzi iným zvýšenie spotreby energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na 20%. Keďže podiel OZE na celkovej výrobe energií v Skupine ENGIE na Slovensku je okolo 25%, tak za nás máme hotovo!
 
Ing. Miroslav Pajchl
Riaditeľ úseku energetiky

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com