Keď pripojenie na centrálny zdroj nie je riešením

Keď pripojenie na centrálny zdroj nie je riešením Pri uplatnení moderných technológií a palív z obnoviteľných zdrojov dnes už zrejme nikto nepochybuje o prednostiach centralizovaného zásobovania teplom (CZT), medzi ktoré patrí najmä spoľahlivosť, komfort, bezpečnosť, výhodná cena či ekologické hľadisko. Čo však v prípadoch, keď pripojenie na CZT nie je možné?

„Z času na čas sa ocitneme v situácii, že sa pripojenie na naše existujúce rozvody CZT nedá realizovať, napríklad z dôvodu priveľkej vzdialenosti od existujúceho zdroja alebo kvôli komplikovaným majetkovo-právnym vzťahom súvisiacim s pozemkami, cez ktoré by mali viesť rozvody tepla. V takomto prípade je napríklad pre developera projektu bytových domov ideálnym riešením menšia domová či bloková kotolňa,“ približuje František Sás, riaditeľ  energetického kontrolingu a podporných činností ENGIE Services.

Domová kotolňa dodáva teplo pre konkrétny bytový dom, v ktorom je obyčajne aj umiestnená, bloková zásobuje viaceré bytové domy. Spoločnosti Skupiny ENGIE majú za sebou niekoľko takýchto projektov na miestach, ktoré nebolo možné pripojiť z vyššie uvedených dôvodov. Vďaka moderným technológiám a ochote využívať aj obnoviteľné zdroje energie sú aj menšie projekty domových a blokových kotolní zaujímavou výzvou na dosiahnutie ekologickej prevádzky za dodržania vysokých štandardov energetickej efektívnosti. Ide napríklad o využitie drevných peliet, malých kogeneračných jednotiek, tepelných čerpadiel, solárnych či fotovoltaických panelov a podobne.

V súčasnosti medzi realizované projekty výstavby a rekonštrukcie domových a blokových kotolní v Skupine ENGIE patria:

Bratislava – Belaria Koliba
Počet kotolní: 2
Výkon kotolní spolu: 500 kW
Aktuálny stav: Prevzatie kotolní je plánované na koniec zimy 2017.  
 
Bratislava – Devínska pod Lesom
Počet kotolní: 3
Výkon kotolní spolu: 956 kW
Aktuálny stav: Začiatok výstavby kotolní je plánovaný na jar 2018 a ukončenie výstavby na jeseň 2018. 
 
Smrdáky – Bloková kotolňa Hviezdoslavova 132
Počet kotolní: 1
Výkon kotolne: 282 kW
Aktuálny stav: Výstavba kotolne bola ukončená v októbri 2017.

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com