Aktuality

17 FEB 2015

Nový riaditeľ Divízie financií a podporných činností

Novým riaditeľom Divízie financií a podporných činností je od 1. 2. 2015 Peter Lempeľ. Vo funkcii nahradí Martina Žiga, ktorý od 1. 1. 2015 prevzal vedenie Divízie výroby a distribúcie energií.
Viac >
18 FEB 2015

Nový riaditeľ Divízie obchodných činností

Novým riaditeľom Divízie obchodných činností Cofely a.s. sa od 1. 4. 2015 stane Róbert Ruňanin. Vo funkcii tak nahradí súčasného riaditeľa Romana Tožičku.
Viac >
21 JAN 2015

Mesto Malacky znižuje energetickú náročnosť budov

V decembri 2014 spoločnosť Cofely v Malackách úspešne odovzdala EPC (Energy Performance Contracting) projekt, ktorého cieľom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti tepelno-technických zariadení a budov v správe a majetku mesta - športová hala, mestské centrum sociálnych služieb a kino.
Viac >
15 DEC 2014

Martin Žigo bude od 1.1.2015 novým riaditeľom

S účinnosťou od 1.1.2015 prevezme vedenie Divízie výroby a distribúcie energií Martin Žigo, ktorý nahradí vo funkcii doterajšieho riaditeľa Jozefa Smolku.
Viac >
27 NOV 2014

Verejné osvetlenie mesta Čadca zabezpečí Cofely

Verejnú súťaž, ktorej predmetom bola rekonštrukcia osvetlenia v meste Čadca, vyhrala tento rok spoločnosť Cofely, a.s. Kontrakt vo výške 5 miliónov eur mesto nezaťaží, spoločnosť garantuje splátky z úspor energie.
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com