Aktuality

27 JUN 2019

Podpora odborných konferencií z oblasti energetiky a facility manažmentu

ENGIE Services bola aj tento rok v mesiacoch máj a jún partnerom odborných konferencií Dni Facility Managmentu 2019 a EnergyCamp 2019. Do programu oboch konferencií sa zapojila aktívnou účasťou v podobne prednášok na témy digitalizácia v energetike, výhody využitia energetického manažmentu a optimalizácia výroby a distribúcie tepla v tepelnom hospodárstve. 
Viac >
30 MAJ 2019

Najlepšie projekty Ambasádorov udržateľnosti boli ocenené

ENGIE Services, ako jedna z partnerských členských spoločností Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), sa 28. mája 2019 zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže Ambasádori udržateľnosti 2018/2019 v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.  Ceny boli odovzdané predstaviteľom víťazných tímov študentov v rámci podujatia Green Business Club, za prítomnosti  prodekana Fakulty architektúry Ing. Michala Brašeňa, ArtD. a ďalších hostí z akademického prostredia a podnikateľskej sféry.
Viac >
10 APR 2019

Ako čítať vyúčtovanie faktúry?

Vyúčtovacia faktúra sa skladá z faktúry (daňového dokladu) a prílohy, v ktorej sú rozpísané náklady (údaje o spotrebe odberateľa, podiel spotreby domu voči celkovej spotrebe, grafické znázornenie, informácie o meračoch tepla). 
Viac >
01 MAR 2019

Ambíciou ENGIE je viesť transformáciu v energetike s cieľom dosiahnutia nulových emisií

​28. februára 2019 prezentovala medzinárodná Skupina ENGIE strategické ciele na najbližšie 3 roky. Jej hlavnou ambíciou je byť svetovým lídrom v transformácii energetiky s cieľom dosiahnutia nulových emisií. 
Viac >
12 FEB 2019

Modernizácia a prevádzka MDS v areáli Novej Hodvábky v Senici

Spoločnosť ENERGY Distribution, člen Skupiny ENGIE na Slovensku, kúpila na sklonku minulého roka, s cieľom rozvoja energetických distribučných aktivít na Slovensku, majetok a technológie miestnej distribučnej sústavy (MDS) v areáli Novej Hodvábky v Senici. Tento rok plánuje jej rozsiahlu modernizáciu, ktorej výsledkom bude vybudovanie bezobslužnej transformačnej stanice a zefektívnenie prevádzky. 
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com