Aktuality

17 DEC 2019

Dve energie, jeden dodávateľ, polovica starostí

SPP zákazníkom v segmente Domácnosti ponúka už siedmy rok jednoduché riešenie dva v jednom alebo presnejšie povedané, dve energie pod jednou strechou. V rámci tohto produktu môžu zákazníci, ktorí doma využívajú plyn aj elektrinu, získať jasné výhody spojené so skutočnosťou, že spoľahlivé dodávky oboch druhov energií im zabezpečí jeden dodávateľ.
Viac >
02 SEP 2019

Skupina ENGIE od júla prevádzkuje tepelné hospodárstvo v bratislavskom Novom Meste

Spoločnosť TERMMING, člen Skupiny ENGIE, získala v júni tohto roku projekt prevádzky tepelného hospodárstva v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Od 1. júla prevzala do prevádzky všetky technologické zariadenia. Skupina ENGIE sa v rámci modernizácie tepelného hospodárstva zaviazala preinvestovať v prvých piatich rokoch prevádzky vyše 4,5 milióna eur.
Viac >
02 AUG 2019

Pilotný program testovania systému NODA v tepelnom hospodárstve v Pezinku

ENGIE na Slovensku minulý rok zahájila pilotný projekt testovania systému NODA. Tento systém bol nasadený v tepelnom hospodárstve v Pezinku.  Cieľom projektu je optimalizácia výroby a distribúcie tepla, optimalizácia palivového mixu a zníženie nákladov na palivo a prevádzku. Niekoľko mesiacov prevádzky prinieslo prvé merateľné výsledky v podobe optimalizácie palivového mixu.  
Viac >
17 JUL 2019

Predĺženie zmluvy s SPP na základe niekoľkoročnej úspešnej spolupráce

Spoločnosť SPP predĺžila platnosť zmluvy na údržbu a prevádzku jej objektov a zariadení s ENGIE Services o ďalšie 3 roky. Dôvodom bola najmä dlhodobá spolupráca a spokojnosť s vysokou kvalitou poskytovaných služieb. ENGIE, ktorá pre SPP zabezpečuje služby technickej správy nehnuteľností od roku 2008, tak plynule nadviazala na niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu oboch spoločností. 
Viac >
27 JUN 2019

Podpora odborných konferencií z oblasti energetiky a facility manažmentu

ENGIE Services bola aj tento rok v mesiacoch máj a jún partnerom odborných konferencií Dni Facility Managmentu 2019 a EnergyCamp 2019. Do programu oboch konferencií sa zapojila aktívnou účasťou v podobne prednášok na témy digitalizácia v energetike, výhody využitia energetického manažmentu a optimalizácia výroby a distribúcie tepla v tepelnom hospodárstve. 
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com