Aktuality

30 MAJ 2019

Najlepšie projekty Ambasádorov udržateľnosti boli ocenené

ENGIE Services, ako jedna z partnerských členských spoločností Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC), sa 28. mája 2019 zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže Ambasádori udržateľnosti 2018/2019 v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.  Ceny boli odovzdané predstaviteľom víťazných tímov študentov v rámci podujatia Green Business Club, za prítomnosti  prodekana Fakulty architektúry Ing. Michala Brašeňa, ArtD. a ďalších hostí z akademického prostredia a podnikateľskej sféry.
Viac >
10 APR 2019

Ako čítať vyúčtovanie faktúry?

Vyúčtovacia faktúra sa skladá z faktúry (daňového dokladu) a prílohy, v ktorej sú rozpísané náklady (údaje o spotrebe odberateľa, podiel spotreby domu voči celkovej spotrebe, grafické znázornenie, informácie o meračoch tepla). 
Viac >
01 MAR 2019

Ambíciou ENGIE je viesť transformáciu v energetike s cieľom dosiahnutia nulových emisií

​28. februára 2019 prezentovala medzinárodná Skupina ENGIE strategické ciele na najbližšie 3 roky. Jej hlavnou ambíciou je byť svetovým lídrom v transformácii energetiky s cieľom dosiahnutia nulových emisií. 
Viac >
12 FEB 2019

Modernizácia a prevádzka MDS v areáli Novej Hodvábky v Senici

Spoločnosť ENERGY Distribution, člen Skupiny ENGIE na Slovensku, kúpila na sklonku minulého roka, s cieľom rozvoja energetických distribučných aktivít na Slovensku, majetok a technológie miestnej distribučnej sústavy (MDS) v areáli Novej Hodvábky v Senici. Tento rok plánuje jej rozsiahlu modernizáciu, ktorej výsledkom bude vybudovanie bezobslužnej transformačnej stanice a zefektívnenie prevádzky. 
Viac >
24 JAN 2019

ENGIE spolupracuje so študentmi v projekte AMBASÁDORI UDRŽATEĽNOSTI

Spoločnosť ENGIE sa v minulom roku stala súčasťou pilotného programu pre odbornú prípravu mladých „AMBASÁDORI UDRŽATEĽNOSTI“, ktorý organizuje Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC). Dvojročný projekt, do ktorého sa zapojilo viac ako 120 študentov zo 4 bratislavských škôl, spustil organizátor na začiatku školského roka 2018/2019. Cieľom programu je systematicky pracovať so študentmi stredných škôl a prostredníctvom teoretických a praktických znalostí a zručností z oblasti udržateľného rozvoja ich pripraviť na budúce profesijné pôsobenie. 
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com