Aktuality

12 DEC 2018

Predstavujeme nové projekty kampane ENGIE Harmony Project

Zosúladenie individuálnych a celospoločenských záujmov vedie k harmonickému pokroku po celom svete – to je idea, ktorej ENGIE verí a zároveň záväzok, ktorý sa snaží plniť. V duchu spomínanej myšlienky spustila spoločnosť na jar tohto roka po celom svete kampaň ENGIE Harmony Project. Koncept je postavený najmä na komunikačnej kampani, ktorá prezentuje reálne projekty pokrokovej spolupráce tímov ENGIE a jej partnerov. Patria medzi nich start-upy, miestni aktéri či umelci, teda všetci, ktorí majú spoločnú túžbu konať v prospech harmonického pokroku.   
Viac >
15 NOV 2018

Rekonštrukcia technologických zariadení v polyfunkčnom objekte v Košiciach

V metropole východného Slovenska rekonštruuje od júna tohto roka spoločnosť AZOR, ako nový vlastník objektu, polyfunkčné centrum na Hlavnej ulici. ENGIE Services uspela vo výberovom konaní a v najbližšom čase plánuje začať s rekonštrukciou technologických zariadení na výrobu a rozvod tepla, chladu a dodávku elektrickej energie.  
Viac >
31 OCT 2018

Projekt ENGIE Eco školy 2018 pomohol zazeleňať tri školské dvory

Skupina ENGIE v rámci projektu ENGIE ECO školy podporila aj tento rok 3 školy na západnom a východnom Slovensku. Súčasťou projektu bola aj výsadba zelene, ktorú v mesiacoch september a október zrealizovali zamestnanci spoločností Skupiny ENGIE spolu so žiakmi zo  základných škôl v Moldave nad Bodvou a v Skalici a študentmi zo Strednej odbornej školy remesiel a technológií v Bratislave. 
Viac >
17 SEP 2018

ENGIE – partner pre elektromobilitu

ENGIE je v rámci elektromobility pripravená riešiť najrôznejšie požiadavky existujúcich i potenciálnych klientov - od jednoduchej inštalácie a servisu nabíjacích zariadení až po sofistikovanú službu v duchu Charge Point Operator.
Viac >
13 AUG 2018

ENGIE Harmony Project. Trvalá udržateľnosť podľa ENGIE.

ENGIE Harmony Project ilustruje veľmi konkrétnym a moderným spôsobom prácu spoločnosti ENGIE v prospech harmonického pokroku, a to najmä zosúladením záujmov jednotlivcov so všeobecným záujmom spoločnosti, v ktorej žijú. ENGIE patrí medzi globálne značky, ktoré majú zodpovednosť za návrh a realizáciu rozvoja nielen vlastnej firmy, ale aj spoločnosti, v ktorej pôsobia. Aby sme tieto ciele dosiahli, musíme spojiť silné stránky našich tímov s rovnako silným a zanieteným prístupom všetkých aktérov občianskej spoločnosti. 
Viac >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kontakt pre médiá

Katarína Frčová

Marketingový špecialista
ENGIE Services a.s.

  + 421 917 908 429
  katarina.frcova@engie.com