Aupark, a.s., Bratislava

Spravovaná plocha: 33.000 m2 Spoločnosť ENGIE Services zabezpečuje pre nákupno-zábavné centrum Aupark, a.s. v Bratislave služby v oblasti technickej správy a údržby. Konkrétne ide o služby technickej správy nehnuteľnosti, dennú údržbu budovy a jej zariadení, nepretržitý 24-hodinový dispečing na zabezpečenie optimálneho vnútorného prostredia objektu, riešenie zákazníckych požiadaviek systémom Help-desk, ako aj energetický manažment.