Carlton Property, s.r.o., Bratislava

Oblasť pôsobenia: Hotelierstvo

Rozsah služieb:

  • výkon Facility managementu v hoteli Carlton v Bratislave na prevádzkovej úrovni,
  • obsluha, odborné prehliadky a skúšky technických zariadení,
  • preventívna údržba nehnuteľnosti a technických zariadení.