CZT Železničná, Bratislava

Dcérska spoločnosť ENGIE Services – Termming, a. s. prevádzkuje tepelné hospodárstvo v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Najväčšiu kotolňu na spaľovanie drevnej biomasy zrekonštruovala v roku 2011. Počas rekonštrukcie sa inštalovali 2 biomasové kotly s celkovým výkonom 9 MW a ponechali sa 2 plynové kotly s celkovým výkonom 6,24 MW. V súčasnosti je jedinou štiepkovou kotolňou na území hlavného mesta.