EcoPoint, s.r.o.

Pre EcoPoint v Košiciach ENGIE Services vypracovala analýzu, ktorej cieľom bolo posúdiť prípravnú fázu výstavby administratívneho centra a zároveň eliminovať príčiny, ktoré by potenciálne mohli viesť k zvýšeniu prevádzkových nákladov. ENGIE Services navrhla riešenia ešte v procese spracovania projektovej dokumentácie. Analýza sa týkala najrôznejších oblastí od dodávky energie, cez správu nehnuteľností až po odvoz odpadu.