Kogeneračná jednotka vo FNsP, Skalica

Teplo s využitím kogenerácie

V roku 2012 v rámci rozsiahlej rekonštrukcie celého objektu nemocnice, na ktorej sa ENGIE Services podieľala, bola inštalovaná aj moderná kogeneračná jednotka s výkonom 200 kWe a 277 kWt. Spoločnosť ENGIE Services v súčasnosti zabezpečuje prevádzku kogeneračnej jednotky a dodáva do objektov FNsP teplo a elektrinu. Kogeneračná jednotka funguje v dvoch prevádzkach – ostrovnej (energia z vlastnej výroby) a paralelnej (energia je pri vyššej spotrebe čerpaná aj zo siete).