Kotolňa PK5 Podbreziny

Kotolňa Podbreziny je po rekonštrukcii v prevádzke od roku 2010. Celkovo sa v nej preinvestovalo 3 mil. eur bez DPH, pričom príspevok z eurofondov tvoril 50 % z celkovej sumy. Investície smerovali predovšetkým do zmeny palivovej základne s využitím podielu drevnej štiepky. Realizáciou tohto prepojenia dosiahol podiel výroby tepla z biomasy z celkovej výroby tepla na sídlisku Podbreziny takmer 90 %.

Fotogaléria