Park Inn Danube, Bratislava

ENGIE Services pre Park Inn Danube, Bratislava Hotel poskytuje služby technického servisu a výkon havarijnej služby.

Rozsah poskytovaných činností:

  • havarijná služba,
  • servis zariadení vzduchotechniky a chladenia,
  • údržba a prehliadky zaradení kotolne,
  • odborné prehliadky elektrických zariadení,
  • servis a odborné prehliadky zdvíhacích zariadení,
  • drobné prehliadky požiarnych zariadení,
  • skúšky elektrickej požiarnej signalizácie, kontrola požiarneho rozhlasu,
  • údržba zariadení riadiaceho systému.