REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA V PEZINKU

Spoločnosť Termming v roku 2013 získala tepelné hospodárstvo v Pezinku a začala s významnými investíciami do jeho obnovy. V roku 2014 bola realizovaná inštalácia  KOST-iek a výmena teplovodných rozvodov. Spoločnosť Termming sa pri podpise nájomnej zmluvy zaviazala, že počas prvých piatich rokov preinvestuje 5,3 milióna eur. Investície sa týkajú najmä rekonštrukcie tepelných zariadení. Termming hneď po prevzatí hospodárstva vykonal protihlukové opatrenia. Realizované boli aj prvotné technické úpravy na zvýšenie efektívnosti výroby tepla, najmä na kotolni Juh. V roky 2014 boli vymenené teplovodné rozvody a inštalované KOSTky - 32 na Severe a 27 na Juhu. Vďaka nim dom zaplatí len za teplo a teplú vodu, ktoré odoberie a začne a ukončí vykurovanie podľa svojich potrieb.