Slovak Telekom, a.s.

Spoločnosť ENGIE Services poskytuje Slovak Telekom komplexnú správu vybraných technických zariadení a správu dátových centier, ktoré sa nachádzajú vo viac ako 2 500 technologických objektoch.  Spoločnosť ENGIE Services svojou činnosťou pre Slovak Telekom pomáha udržiavať stabilnú prevádzku siete a to pravidelnou a aj mimoriadnou údržbou zariadení podporných technológii. Zabezpečuje komplexnú prevádzku a správu 3 dátových centier v lokalitách – Bratislava, Bzenov a Košice.

Rozsah dodávaných služieb:

  • komplexná prevádzka systémov NON-IT infraštruktúry v miestnostiach telekomunikačných technológií a dátových centier:
  • monitoring a koordinácia prevádzky NON-IT infraštruktúry (elektro, vetranie, klimatizácia, náhradné zdroje, požiarno-technické zariadenia, bezpečnostné a prístupové systémy)
  • denná a plánovaná údržba, testovanie funkčnosti, diagnostika porúch, obnova prevádzky a odstránenie porúch, riešenie núdzových stavov, energetický manažment a technická podpora,
  • požadovaná dostupnosť služieb zodpovedá štandardu TIER III.

Okrem uvedených dátových centier spoločnosť COFELY zabezpečuje komplexnú prevádzku a údržbu viac ako 1.500 technologických uzlov určených na prenos dátových a hlasových služieb spoločnosti Slovak Telekom.