Energetické služby

Cieľom spoločnosti ENGIE Services v oblasti poskytovania energetických služieb je nájsť pre klienta dlhodobo efektívny koncept výroby a distribúcie energie a spotreby.
 V praxi ide o zefektívnenie energetického hospodárstva, zníženie prevádzkových nákladov, splnenie zákonných predpisov a úsporu emisií. Pri posudzovaní a vyhodnocovaní energetického stavu budovy alebo areálu sa ENGIE Services zameriava na všetky podstatné faktory – primárne vstupy, výrobu a distribúciu tepla, výrobu a distribúciu chladu, vzduchu a elektrickej energie, spotrebu vody a v neposlednom rade na zdroje svetla a ich riadenie. Úspora a efektivita zväčša prichádza po niekoľkých mesiacoch, v závislosti od navrhnutých opatrení. Celý proces sa začína obhliadkou na mieste, pokračuje spracovaním technicko-ekonomického auditu, prípravou a realizáciou opatrení a končí spätným monitoringom a vyhodnotením projektu. V oblasti energetických služieb ENGIE Services poskytuje energetické poradenstvo a kontroling, energetický audit, financovanie (možnosť spolufinancovania, resp. financovania z úspor), návrh technického riešenia, údržbu a prevádzku a využitie alternatívnych zdrojov energie.

V oblasti energetických služieb poskytujeme:

 • energetické poradenstvo
 • energetický kontroling
 • energetický audit - zhodnotenie súčasného stavu, hľadanie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu náročnosti, vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov
 • financovanie - možnosť spolufinancovania, resp. financovania z úspor
 • návrh technického riešenia
 • zabezpečenie komplexnej starostlivosti o zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby a odborného servisu
 • alternatívne zdroje energie - odborné poradenstvo, prevádzkovanie, monitoring a vyhodnotenie projektu

Základný postup

 • obhliadka na mieste, obdŕžanie vstupných podkladov
 • spracovanie technicko-ekonomického auditu
 • konzultácia a odsúhlasenie so zákazníkom
 • podpis zmluvy
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • odborný dohľad pri realizácii diela
 • spätný monitoring a vyhodnotenie projektu

Energetické služby

Kontakt

  +421 2 5831 6120
  obchod.sk@engie.com

Referencie

 • Rekonštrukcia tepelno-technických zariadení a budov, Malacky

  Viac
 • EcoPoint, s.r.o.

  Viac
 • Slovenské elektrárne, a.s.

  Viac
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Čadca

  Viac