Verejné osvetlenie

ENGIE Services ponúka zákazníkom zo súkromného a verejného sektora služby súvisiace s návrhom, realizáciou a správou verejného osvetlenia. Realizáciu, rekonštrukciu alebo správu verejného osvetlenia je možné zabezpečiť aj prostredníctvom metódy EC (Energy Contracting).


Metóda EC ponúka realizáciu úsporných opatrení v energetickom hospodárstve vrátane zabezpečenia finančných zdrojov prostredníctvom splácania investície z dosiahnutých a dodávateľom zaručených úspor, tzn. bez nutnosti investície zo strany vlastníka a prevádzkovateľa verejného osvetlenia.

Základné otázky, ktoré rieši zákazník pred začiatkom rekonštrukcie verejného osvetlenia:

  • celkové náklady na existujúce osvetlenie (elektrická energia + prevádzkové náklady)
  • predstava o úspore (%) a návratnosti (roky)
  • požiadavky na dobu svietenia a intenzitu osvetlenia v jednotlivých priestoroch
  • typy existujúcich svietidiel a svetelných zdrojov
  • existujúce rozmiestnenie káblových rozvodov a svietidiel
  • spôsob merania spotreby

Dodávateľ zmluvne garantuje úroveň energetických úspor. Investícia a všetky súvisiace náklady
na energeticky úsporné opatrenia sa postupne splácajú počas trvania zmluvného vzťahu z dosiahnutých úspor prevádzkových nákladov na energiu.

Energetické služby

Referencie

  • Rekonštrukcia verejného osvetlenia, Čadca

    Viac