Služby pre dátové centrá

Dnešné dátové centrá si vyžadujú odborné a sofistikované riešenia pre dlhodobo udržateľnú prevádzku vrátane IT a NON IT technológií (napájanie, chladenie, bezpečnosť).

datove centra

V priebehu posledných pár rokov sa dátové centrá zmenili na komplexy s prepracovanou infraštruktúrou. Preto aj ochrana dát a ICT systémov už nezahŕňa iba starostlivosť o počítače, siete a aplikácie.

ENGIE Services má skúsenosti s poskytovaním služieb v oblasti projektovania, budovania a spravovania dátových centier na Slovensku i vo svete. V Európe ENGIE Services spravuje viac ako 250 000 m2 dátových centier spoločností s vedúcim postavením na trhu – Interxion, TCN, Atos Origin, Level 3, Colt Telekom, ABN AMRO, Colony Capital a IBM.

Služby poskytované v oblasti dátových centier:

 • komplexná prevádzka systémov NON-IT infraštruktúry a jej monitoring:
  • elektro, vetranie, klimatizácia, náhradné zdroje energie, požiarnotechnické zariadenia, zabezpečovacie a prístupové systémy, technická podpora,
  • denná a plánovaná údržba, testovanie funkčnosti, diagnostika porúch,
  • obnova prevádzky a odstránenie porúch, riešenie núdzových stavov,
  • energetický manažment,
 • komplexná prevádzka a údržba technologických uzlov určených na prenos dátových a hlasových služieb,
 • dodávka a inštalácia systémov,
 • pravidelná a preventívna údržba, servis zariadení a prevádzka nadradeného a monitorovacieho systému riadenia budovy SCADA IBS:
  • kamerový systém – IP technológia,
  • poplachový systém narušenia, prístupový elektronický systém,
  • systém na priestorovú detekciu zaplavenia.
ENGIE Services využíva sofistikované systémy riadenia dátových centier a svojim zákazníkom poskytuje široký rozsah služieb s ohľadom na energetickú efektívnosť, nepretržitú dostupnosť a flexibilitu služieb dátových centier.

Služby energetického manažmentu:

 • energetické poradenstvo a kontroling
 • energetický audit – zhodnotenie súčasného stavu, hľadanie najefektívnejších úspor a návrh opatrení, ktoré vedú k zníženiu náročnosti a vyčísleniu predpokladaných investičných nákladov
 • financovanie – možnosť spolufinancovania, resp. financovania z úspor
 • návrh technického riešenia
 • zabezpečenie komplexnej starostlivosti o zariadenia vrátane obsluhy, prevádzky, údržby a odborného servisu

Facility Management

Referencie

 • Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

  Viac
 • DCBA, s.r.o. (Datacube Data Center), Bratislava

  Viac
 • Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Bzenov, Košice

  Viac