Služby inštalácie technológií

instalacie technologii

Dodávky v oblasti inštalácie technológií:

 • HVAC – vykurovanie, chladenie, vetranie a klimatizácia
 • Elektroinštalácie
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Kontrola a evidencia vstupu
 • Meranie a regulácia
 • Vonkajšie prípojky, trafostanice, VN, NN rozvody
 • Evakuačný rozhlas
 • Kamerový systém
 • Štruktúrovaná kabeláž a IT systémy
 • Poplachový systém narušenia
 • Rekonštrukcie technologických zariadení
 • Výstavba kotolní a zdrojov chladu
 • Technológie dátových centier
 • Zdravotechnika a plynoinštalácia

Inžiniering

 • Projektová dokumentácia
 • Štúdie uskutočniteľnosti
 • Projekty pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia
 • Realizačné projekty
 • Autorský a technický dozor
 • Sledovanie, kontrola a technická podpora stavby až po vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Poradenstvo a konzultačná činnosť pre investorov
 • Kontrola kvality
 • Komplexné funkčné skúšky všetkých technických zariadení v budovách
 • Služby v oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • Posudzovanie stavu technických zariadení
 • Energetické audity, návrhy racionalizačných opatrení
 • EPC projekty (financovanie investície z dosiahnutých úspor)
 • Environmentálne a energetické poradenstvo

Referencie

 • IKEA Bratislava, s.r.o., Bratislava

  Viac
 • Swedspan Slovakia s.r.o., Malacky

  Viac
 • Ryba Žilina, spol. s r.o., Žilina

  Viac
 • Bratislavský hrad, Bratislava

  Viac
 • Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

  Viac
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

  Viac