Technický servis

ENGIE Services ponúka svojim zákazníkom inovatívne servisné služby a energetický manažment, ktorý zahŕňa optimalizačné riešenia a prevádzkové analýzy technológií v oblasti priemyslu, energetiky a komerčných objektov. Zároveň poskytuje technickú podporu a konzultácie pri príprave modernizácií systémov s cieľom zabezpečiť maximálnu efektívnosť prevádzkovaných systémov.

technicky servis

Služby technického servisu

 • Operatívny a pravidelný servis, opravy a údržba
 • Odborné prehliadky a skúšky
 • Podporné nástroje, SW riešenia
 • Centrálny dispečing
 • Poradenstvo, energetický manažment
 • Pohotovostná služba 24/7

Aplikačné systémy

 • Nadstavbové riadiace systémy SCADA – systémový integrátor
 • Integrácia riadiacich systémov a OPC serverov
  • tvorba aplikačného a programového vybavenia BMS (Honeywell, Johnson Controls, Siemens, Sauter, Schneider)
  • servisné služby na úrovni nielen nadradenej, ale aj procesnej (teploty, pohony, frekvenčné meniče, tlaky, tlakové diferencie, prietokomery)
  • protokolárne vyhodnocovanie, následná optimalizácia (kalibrácia) a parametrizácia systému

Elektro

 • Meranie termovíznou kamerou:
 • diagnostika rozvádzačov, transformátorov,
 • generátorov, rozvodov NN / VN.

Bezpečnostné systémy

 • Integrované bezpečnostné riešenia (bežné objekty, vysoko špecializované bezpečnostné projekty – dátové centrá)
  • Nadstavbové systémy IBS, SBI, ABI, ALVIS, C4
  • Elektrická požiarna signalizácia
  • Požiarny rozhlas, komunikačné systémy
  • Poplachový systém narušenia
  • Priemyselná televízia CCTV, IP technológia
  • Systém kontroly vstupu, dochádzky, hotelový systém
  • Dátové a informačné systémy (aktívne / pasívne)
  • Snímače CO, CH4, NH3 (revízia a kalibrácia snímačov)

Chladenie, kúrenie

 • Montáž a spustenie prevádzky nových chladiacich a klimatizačných zariadení (zdroje chladu, splity, VRV systémy, Fan-coil)
 • Oprava a servis
 • Vyhodnocovanie energetickej efektívnosti a optimalizácia chladiacich sústav a systémov
 • Servis podľa Vyhlášky č. 314/2009 Z. z. (Kontrola úniku chladenia)
 • Diagnostika rozvodov (ÚK, chladenie, mraziace a klimatizačné systémy)
 • Termografické protokolárne vyhodnotenie
 • Overovanie meradiel tepla a chladu, výmena, oprava a servis (teplo, voda, chlad)

Vzduchotechnika

 • Pravidelné kontroly funkčnosti a hospodárnosti
 • Kontrola správneho nastavenia regulácie systémov
 • Kontrola prvkov vzduchotechniky (filtre, pohony, diferencie tlaku, diagnostika motorov, remeníc, regulačné klapky)
 • Revízia požiarnych a dymových klapiek (IMOS, MANDÍK, TROX, KOVONA, STRULÍK)
 • Diagnostika a posúdenie vzduchotechniky z hľadiska efektivity a energetickej náročnosti

Inštalácie technológií

Referencie