Teplo a chald

Pridaná hodnota ENGIE

• Investície do modernizácie tepelných hospodárstiev
• Celoslovenské pokrytie
• Vlastní technickí pracovníci zabezpečujúci prevádzku kotolní
 


Služby v oblasti výrody a distribúcie energie 

• Výroba, distribúcia a preda tepla a chladu 
• Návrhy riešení na využite obnoviteľných zdrojov energií 
• Výstavba, modernizácia a prevádzka technických zariadení 
• Kombinová výroba tepla a chladu aj pre bytové domy
• Energetické poradenstvo
• Centrálny dispečing 24/7 - 0850 ENGIE 1

 

Kľúčové údaje

Predané teplo570 tis. MWh
Počet tepelných zdrojov455
Dĺžka rozvodov164 km
Inštalovaný výkon403 MW

Kontakt

  +421 2 5831 6120
  obchod.sk@engie.com

Referencie

  • Tepelné hospodárstvo v Skalici

    Viac
  • Tepelné hospodárstvo v Senici

    Viac