TERMMING, a.s.

Termming, a. s. vyrába a distribuuje teplo a teplú úžitkovú vodu v Bratislave od roku 1996. Už v prvom roku svojej existencie preinvestovala 1,4 mil. eur na rekonštrukciu tepelných zdrojov v bratislavskom Starom Meste. 
 

Masívna modernizácia priniesla v priebehu troch rokov pokles spotreby tepla o 36%. Termming zároveň rozšíril svoje služby o prevádzku klimatizačných, vzduchotechnických a vetracích zariadení a o správu nehnuteľností. V roku 2006 prebehla akvizícia spoločnosti Službyt Malacky, čím Termming rozšíril svoje územné pôsobenie smerom na Záhorie. V tom istom roku získal do prenájmu tepelné hospodárstvo v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, následne v roku 2009 v Stupave a v roku 2012 v obci Lehota pod Vtáčnikom. Od júla 2013 má Termming v prenájme aj tepelné hospodárstvo v meste Pezinok.

Termming je členom Skupiny ENGIE – lídra v oblasti energetiky a komplexnej správy nehnuteľností. 

Prehľad poskytovaných služieb

 • Výroba a distribúcia tepla a teplej úžitkovej vody
 • Prevádzka tepelno-energetických zariadení vo vlastníctve
 • Komplexná správa nehnuteľností
 • Inžiniersko-investičná činnosť
INFODOM prihlásenie pre zástupcov vlastníkov jednotlivých domov

Riešenie reklamácií - REKLAMAČNÉ FORMULÁRE 

Žiadosť o pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy 
Poučenie koncového odberateľa elektriny o dodávke poslednej inštancie

 

Dispečing

  +421 2 58 316 206     + 421 2 58 316 209    +421 918 708 694

Poruchy v zásobovaní teplom môžete hlásiť v pracovných dňoch od 7,00 - 15,30 hod. na dispečingu.

Bratislava

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Jarošova 1
831 03 Bratislava

  Pozrieť na mape


Prehľad technikov a tepelných zdrojov, Bratislava

CMSfunction::LoadUp::TermingContac
t

Pezinok

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Radničné námestie č.9
902 01 Pezinok

  Pozrieť na mape

Kontakty

Ing. Ľubomír Poór     +421 905 597 123, lubomir.poor@engie.com
Ivan Čavojský     +421 917 519 687, ivan.cavojsky@engie.com

 

Malacky

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Kollárova 375/17
901 01 Malacky

  Pozrieť na mape

Kontakty

  034/79 621 11

Dispečing

  034/77 235 11

Kontakty odboru správy bytov prevádzky Malacky 

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Sekretariát   malacky@engie.com 034/7962111 0911 266 109
Maršálek Rastislav Bc. vedúci správy rastislav.marsalek@engie.com 034/7962121 0911 266 105
Eva Šípová  samostatný odborný referent eva.sipova@engie.com 034/7962111 0911 266 109
Marta Burclová ekonóm správy marta.burclova@engie.com 034/7962128 0911 266 106
Jana Filipková  ekonóm správy jana.filipkova@engie.com 034/7962128 0911 266 106
Bc. Jarmila Ondrejková ekonóm správy jarmila.ondrejkova@engie.com 034/7962125 0911 266 106
Ing. Gabriela Kadnárová vedúci ekonóm správy gabriela.kadnarova@engie.com 034/7962123 0911 266 103
Kováčová Petra Mgr. správca petra.kovacova@engie.com 034/7962118 0911 266 110
Peter Gallo správca peter.gallo@engie.com 034/7962118 0911 266 132

Otváracie hodiny – Oddelenie správy bytov

pondelok 07.00 h – 15.30 h stránkový deň
utorok 07.00 h – 15.30 h  nestránkový deň
streda 07.00 h – 17.00 h stránkový deň
štrvrtok 07.00 h – 15.30 h  nestránkový deň
piatok 07.00 h – 14.00 h stránkový deň
  Obedňajšia prestávka je od  11.30 h – 12.30 h.

Kontakty odboru výroby tepla

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Peter Fabian ved.odb. výroby tepla peter.fabian@engie.com   0911 266 079
Rastislav Maršálek ml. technik prevádzky rasto.marsalek@engie.com   0911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop) CZT - kotolňa na Brnenskej ul.   034/7723511  

Stupava

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Ružová ul.
Stupava

Kontakty

  034/79 621 11

Dispečing

  034/77 235 11

Kontakty odboru výroby tepla

Meno Funkcia E-mail Pevná linka Mobil
Peter Fabian ved.odb. výroby tepla peter.fabian@engie.com   0911 266 079
Rastislav Maršálek ml. technik prevádzky rastislav.marsalek@engie.com   0911 266 026
Dispečing Malacky (nonstop) CZT - kotolňa na Brnenskej ul.   034/7723511  
CZT Stupava  Volať dispečing Malacky   034/7723511  

Kanianka

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Školská 592/2
972 17 Kanianka

Kontakty

Jaroslav Kochan
  +421 918 594 157
 

Dispečing

  +421 915 712 941

Lehota pod Vtáčnikom

  

Adresa

TERMMING, a. s.
Suchý potok 564/5
Lehota pod Vtáčnikom

Kontakty

Jaroslav Kochan
  +421 918 594 157
 

Dispečing

  +421 905 374 551

Veľké Kapušany

  

Kontakty

  +421 905 653 151

 

Fakturačné údaje

Termming, a.s. 
Jarošova 1  
831 03 Bratislava

IČO: 35 972 254
DIČ : 2022102126
IČ DPH: SK2022102126 

 

IBAN: SK46 1100 0000 0026 2000 4693
BIC: TATRSKBX

 
 

Zverejnenie cenníku elektriny pred účinnosťou

 

Zverejnenie cenníku elektriny pred účinnosťou

Spoločnosť TERMMING,  a.s. so sídlom ulica Jarošova 1, 831 03  Bratislava, IČO: 35 972 254, ako regulovaný subjekt  na rok 2019 - 2021 preberá od spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s. tarify, ktoré bude uplatňovať jednotlivým skupinám odberateľov elektriny, vrátane podmienok priznania jednotlivých taríf uvedených v cenovom rozhodnutí spoločnosti Východoslovenská distribučná a. s. číslo rozhodnutia Číslo: 0061/2019/E.

Subjekt Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

Rozhodnutie číslo: 0061/2019/E (pdf), zo dňa: 19.11.2018, (Distribúcia) – https://www.vse.sk/sdoc/doc/elektrina/cenniky/urso-rozhodnutie-0061-2019-vse-fao-mp-20190101.pdf


Cenové rozhodnutie URSO č.0222/2019 E (pdf)

Tarify platia na obdobie od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021 - prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:
Časť A. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou odberateľov elektriny v domácnostiach.

 

Dôležité kontakty:
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava 27
www.urso.gov.sk tel.: + 421-2-581 004 11
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
www.mhsr.sk tel.: + 421-2-485 411 11
 
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32, P.O.BOX 29, 827 99 Bratislava 27
www.soi.sk tel.: + 421-2-582 72 181-184 info@soi.sk
 
 
     
Západoslovenská Distribučná, a.s. platí pre región Západ na území Slovenska – elektrina
 
800 111 567
SSE - Distribúcia, a.s. platí pre región Stred na území Slovenska – elektrina
 
800 159 000
Východoslovenská Distrubučná, a.s. platí pre región Východ na území Slovenska – elektrina
 
800 123 332

Politika a certifikáty ISM 

Politika ISM
Certifikát 14001
Certifikát 18001
Certifikát 9001

Výzva na predloženie ponuky

Viac info >

Kľúčové údaje

Počet kotolní91
Dĺžka rozvodov62 km
Ročná výroba tepla199 996 MWh
Celkový inštalovaný výkon168,99 MW
- biomasa Vrakuňa9 MW
- biomasa Pezinok3 MW
- biomasa Malacky5 MW

Kontakt

  info.sk@engie.com
   +421 2 5831 6139 (Bratislava)
   +421 34 7962 611 (Malacky)
   +421 2 5831 6139 (Pezinok)

Dispečing
   +421 2 58 316 206  
   +421 2 58 316 209

  INFODOM

Dokumenty

  Povolenie na podnikanie v elektroenergetike, č. 2014E 0597, 2. zmena
  Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika distribúcia
  Štandardy kvality za rok 2018, elektroenergetika dodávka
  Štandardy kvality 2018
  Povolenie na výrobu a rozvod tepla, 35. zmena 
  EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY za oblasť teplo/2017
  Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika distribúcia
  Štandardy kvality za rok 2017, elektroenergetika dodávka
  Cenové rozhodnutie URSO č : 0132/2019/T
  Cenové rozhodnutie URSO č : 0010/2018/E
  Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
  Vyhlásenie o zverejnení - Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
  Produktové obchodné podmienky - Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
  Všeobecné obchodné podmienky - Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
  Sadzovbník poplatokov - Zmluva o úvere SLSP, č. 5133413688 
  Štandardy kvality - 2016 za oblasť teplo 
  Cenové rozhodnutie URSO-teplo 2017-2021
  Cenové rozhodnutie URSO - eketrina, 2017 - 2020 
  TERMMING - elektroenergetika, Štandardy kvality za rok 2016 
  Povolenie na výrobu a rozvod tepla, č. 027/2017, 28. zmena 
  Povolenie na výrobu a rozvod tepla, č. 2006T 0097, 26. zmena 
  Maximálna cena tepla pre rok 2016, č. 0228/2015/T
  Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Termming
  Technické podmienky prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti Termming, prevádzka EcoPoint Office Center, Košice účinné od 03.03.2016
  Obchodné podmienky dodávky elektriny
  Maximálna cena tepla na rok 2013
  Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky, č. 0015/2016/E-OP
  Povolenie na podnikanie v elektroenergetike, č. 2014E 0597, 1. zmena, 29.1.2016
  Cenové rozhodnutie URSO ekektrina č. 0143/2016/E
  Cenové rozhodnutie URSO elektrina č. 0213/2015/E
  Cenové rozhodnutie ÚRSO elektrina č. 0314/2014/B
  Štandardy kvality rok 2015 - Termming Košice
  Havarijný plán prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy spoločnosti TERMMING, s.s. prevádzka EcoPoint Office Center, Košice
  Štandardy kvality rok 2015
  Štandardy kvality rok 2014
  HaŠtandardy kvality rok 2014
  Zmluva o úvere č. 5113072695, SLSP 2015
  Všeobecné obchodné podmienky SLSP 2015
  Produktové obchodné podmienky SLSP 2015
  Splátkový kalendár 2016
  Sadzobník SLSP
 

Referencie

 • Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pezinku

  Viac
 • Kotolňa Odborárska, Bratislava

  Vybudovaná nová 8 MW plynová kotolňa
  Viac