Výzva na predloženie ponuky

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v obci Kanianka - TERMMING, a.s.

Výzva a súbory zverejnené - 13. 7. 2017 

Výzva na predloženie ponuky
Prílohy k výzve na predloženie ponuky
Projektová dokumentácia

Vyhodnotenie ponúk zverejnené - 31. 10. 2017 

 Zmluva o dielo zverejnená - 3. 11. 2017 

Zmluva o dielo č. 24-7-93-09-001
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č 24-7-93-09-001 zo dňa 3. novembra 2017  

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č 24-7-93-09-001 zo dňa 5. marca 2018  

 

 

Kľúčové údaje

Predané teplo570 tis. MWh
Počet tepelných zdrojov455
Dĺžka rozvodov164 km
Inštalovaný výkon403 MW