Aktualizácia 29.10.2020

ENGIE KORONA HOTLINE + 421 917 322 198

PO - PI / 8.00 - 17.00 h (v urgentných prípadoch PO - PI až do 21.00 h a  SO - NE počas dňa)

KORONA MAIL: korona.sk@engie.com

 (Prosíme nekontaktujte priamo Ildikó Burajovú.)

Aktualizácia: 29.10.2020

 

 

Sledujte aktuálne informácie súvisiace s COVID-19:

 •  

 

ENGIE sekretariát na Jarošovej 1, Bratislava + 421 2 5831 6223 / 139, sekretariat.sk@engie.com

 • Od 19.10.2020 bude Sekretariát pracovať v čase od 8.00 do 14.00 h (po-pia), členovia sekretariátu sa striedajú na pracovisku podľa farebného zaradenia.  

BOZP a OOPP

Čiastočne na HO, pre osobné stretnutie je potrebný mailový/telefonický dohovor vopred, možné pobyty na pracovisku v dňoch stanovených  pre modré skupiny.

Oddelenie IT

Tím oddelenia IT poskytuje interné služby čiastočne z HO a pracuje v režime

 • Jozef Boďa a Matej Kráľovič v modré dni
 • Simon Bolya a Róbert Tomiš v červené dni

Prípadnú osobnú návštevu je potrebné si dohodnúť vopred mailom alebo telefonicky. 

Oddelenie ľudských zdrojov

 • Tím oddelenia ľudských zdrojov poskytuje interné služby čiastočne z HO. V kancelárii na J1 je jedna z nás v Po – Pi v čase od 8,30 do 14,30 podľa farebného zadelenia:
  •  Petrovičová/ Šterbáková – modré dni
  •  Lépesová/ Višváderová/ Hippová – červené dni
 • Z preventívno-bezpečnostných dôvodov preferujte, prosím, e-mailovú a telefonickú komunikáciu. Originály podkladov nám môžete doručovať do priečinku na recepcii.
 • Spoločná e-mailová adresa oddelenia ľudských zdrojov – hr.sk@engie.com
 • Všetky dôležité informácie oddelenia ľudských zdrojov týkajúce sa personálno-mzdovej agendy zverejňujeme na intranete v časti KORONAVÍRUS a na internetovej stránke www.engie.sk/zamestnaneckej zóne po zadaní hesla: engiesmemy

Účtovné oddelenie

 • Pokladňa a hotovosť – prosíme o využívanie firemných platobných kariet. Vyúčtovanie drobných nákupov sa bude uskutočňovať prevodom peňazí na účet až do odvolania. Využiť môžete tlačivo Vyúčtovanie drobných nákupov, kde je potrebné uviesť číslo bankového účtu vo forme IBAN. Vyúčtovanie drobných nákupov bude v tomto krízovom režime prebiehať raz do mesiaca. Tlačivo musí byť schválené priamym nadriadeným a finančným riaditeľom (buď podpisom alebo odsúhlaseným emailom). Všetky podklady poprosím posielať v elektronickej forme.

Pokiaľ zamestnanec potrebuje vybrať hotovosť a nemá firemnú platobnú kartu, obráti sa na priameho nadriadeného, ktorý platobnú kartu má. V závažných prípadoch vie poskytnúť hotovosť Gabriela Földešová po predchádzajúcej mailovej alebo telefonickej dohode o termíne.

 • Podklady k fakturácii – posielajte emailom jednotlivým účtovníčkam podľa spoločnosti, ktorej sa fakturácia týka.
 • Došlé faktúry, ktoré prídu poštou – nechávať v priečinku hlavnej účtovníčky za jednotlivé spoločnosti.
 • Majetok – podklady na zaraďovanie a vyraďovanie majetku pokiaľ je to možné zaslať elektronicky, tlačenú verziu nechať v priečinku hlavnej účtovníčky konkrétnej spoločnosti
 • Ostatné podklady (rekreačné poukazy, vyúčtovanie platobných kariet, PHM..) – posielať zasielať emailom. 

Nakoľko väčšina účtovníčok pracuje z domu aj naďalej, tiež pre jednoduchšie fungovanie a limitáciu osobného preberania pošty na Jarošovej, vás prosíme, aby ste všetky doklady, ktoré sa dajú posielať elektronicky posielali zamestnancom na účtovné emailom.

Kontakt:

Ing. Peter Lempeľ, riaditeľ divízie financií a podporných činností, zastupujúci vedúcu účtovného oddeleniapeter.lempel@engie.com  

Konzultácie s Ing. Milanom Kodnárom:
 • Konzultácie ohľadne ochrany osobných údajov a GDPR s Ing. Milanom Kodnárom zostávajú naďalej cestou mailu alebo telefonicky. 
 • Telefonicky:  +421 905 424 872 (každú stredu v čase od 10,00 hod do 13,00 hod). Mailom: zodpovednaosoba.sk@engie.com 

V prípade potreby osobného stretnutia je nutné si stretnutie dohodnúť priamo s Ing. Kodnárom (v prípade nedostupnosti s Ing. Trelom). Následne termín stretnutia oznámiť na sekretariát ENGIE Services a.s. pre zabezpečenie priestoru. 

Centrálny nákup

Tím oddelenia Centrálneho nákupu pracuje čiastočne z HO a v režime:

 • Juraj Kozár a Darina Červeňanská v modré dni
 • Martin Prokop v červené dni

Pre osobné stretnutie je potrebný telefonický dohovor vopred

Kontroling

 • Kolegovia sú v pracovnom čase k dispozícii prostredníctvom emailov a mobilných telefónov.
 • Pána Zemana je potrebné kontaktovať mailom 

Divízia obchodných činností

 • Oddelenie prípravy projektov:
  • v rámci pevného pracovného času /08.30 – 14.30/ bude min. 1 člen oddelenia bude prítomný na J1,
  • všetci členovia oddelenia sú v pracovnom čase k dispozícii prostredníctvom e-mailov a mobilných telefónov, v prípade potreby osobného stretnutia sú pripravení v určený deň /podľa farebného zatriedenia/ prísť na J1. 
 • Key Account Managers – sú v pracovnom čase k dispozícii prostredníctvom e-mailov a mobilných telefónov, v prípade potreby osobného stretnutia sú pripravení v určený deň /podľa farebného zatriedenia/ prísť na J1.
 • Marketing – je v pracovnom čase k dispozícii prostredníctvom e-mailu a mobilného telefónu, v prípade potreby osobného stretnutia je pripravená v určený deň /podľa farebného zatriedenia/ prísť na J1.